Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Piešťany


Rfms s.r.o.

Mario Samuhel

0905 101 111

Adresa: Lesná 14, Banka
E-mail: mario.samuhel1981@gmail.com


Služby ktoré ponúkame

  • Výkopové a zemné práce
  • Odvoz a dovoz materiálu, zeminy...
  • Vodovodné prípojky


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasti Zemné a výkopové práce a Vodovodné prípojky v meste Piešťany.


Vozový park

minibager, kanalizačné prípojky Piešťany
minibager, kanalizačné prípojky Piešťany

Minibager Takeuchi tb016

Dosah: 2,37 m

Výška: 1,8 m

Váha: 1,6 t

Vybavenie: lyžice 25/40 cm, svahovacia lyžica 100 cm, búracie kladivo

Šírka: 1 m


pásový bager Piešťany, kanalizačné prípojky
pásový bager Piešťany, kanalizačné prípojky

Minibager Takeuchi tb240


Dosah: 3 m

Výška: 1,9 m

Váha: 4,3 t

Vybavenie: lyžice 35/50/60 cm, svahovacia lyžica 120 cm

Šírka: 1,8 m


 


traktorbager, kanalizačné prípojky Piešťany
traktorbager, kanalizačné prípojky Piešťany

Traktorbager JCB 4CX


Hĺbkový Dosah: 5,88 m

Výška: 2,84 m

Váha: 8,66 t

Vybavenie: lyžice 35/45/80 cm, naklápacia svahovacia lyžica 120 cm
Šírka: 2,36 m


  


nakladač, kanalizačné prípojky Piešťany
nakladač, kanalizačné prípojky Piešťany

Šmykom riadený nakladač SUNWARD

Nakladač + drážkovanie do hĺbky 90 cm


Hmotnosť: 3,6 t

Šírka: 1,8 m

Výška: 1,8 m

Výklopná výška: 2,2 m

Nosnosť: 1,2 t

Vybavenie: paletizačné vidly, miešačka betónu lyžica 1,8 m

Šírka drážkovania: 0,1 m

Hĺbka drážkovania: 0,9 m


sklápač Piešťany, kanalizačné prípojky
sklápač Piešťany, kanalizačné prípojky

Man - sklápač 


Nosnosť: 17,5 t

Ložná plocha: 5,62 m x 2,38 m


Fotogaléria - Kanalizačné prípojky Piešťany


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

kanalizačné prípojky Piešťany
kanalizačné prípojky Piešťany

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).