Powered by Smartsupp
EUR
sk

Pretláčanie a vŕtanie pod cesty a chodníky v Žilinskom kraji


Vyberte okres

Vedeli ste, že napojenie do inžinierskych sietí sa dá realizovať rýchlo a efektívne aj  bez devastačných zásahov do blízkeho okolia? Objavte mikrotunelovanie a zverte svoju dôveru do rúk miestnym odborníkom vo vašom meste, ktorí sa o všetko postarajú. Majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete tešiť na profesionálny prístup.


Pretláčanie a podvŕtavanie nazývané aj horizontálne vŕtanie, je moderný a efektívny spôsob bezvýkopovej výstavby. Ľudovo sa táto technológia tiež nazýva: krtkovanie, pretláčanie, podtunelovávanie, mikrotunelovanie. V dnešnej dobe sú bezvýkopové technológie neodmysliteľnou súčasťou výstavby inžinierskych sietí vrátane domových prípojok. Ušetria Vám čas a peniaze.


Realizuje sa popod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a pod. za účelom vedenia vody, elektriky, plynu, telekomunikácií a kanalizačných prípojok. V porovnaní s klasickými výkopovými prácami je výhodnejšou formou pripravenia plochy pre inžinierske siete, kanalizačné prípojky či vodovody, alebo plynovody. Priemer vŕtaného otvoru sa prispôsobuje podľa Vašich predstáv. Pretláčanie je možné vykonať aj v ťažko prístupných či úzkych priestoroch, v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dochádzať k zasypávaniu otvoru. Horizontálne vŕtanie možno spraviť aj priamo z vášho suterénu napríklad až na druhú stranu cesty, tým pádom nie je žiadny výkop na vašom pozemku. 


Klasická podvrtávka sa začína vyhĺbením štartovacej (1x2m) a cieľovej jamy. Pre vykonanie pretláčania je potrebné s maximálnou možnou presnosťou vytýčiť existujúce inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pretláčanie otvorov v priemere 50 až 650 mm je vhodné najmä na prípojky vodovodu, plynovodu, káblov a kanalizácie. Do vŕtaných otvorov sa zvyčajne osádzajú aj chráničky, do ktorých sa ukladajú inžinierske siete - voda, plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z čističiek odpadových vôd, prečerpávačiek a iné. Základným princípom je zhotovenie mikrotunela (pretlaku) do ktorého sa zavedie chránička.


Hlavné výhody:

Minimálne výkopové práce,
 žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania,
 nie je potrebné obmedzovať dopravu, budovať obchádzky a inštalovať signalizačné zariadenia,
 krátke časy pretláčania,
 presnosť,
 mimoriadna nenáročnosť na priestor,
 široká oblasť použitia,
 odpadá obnovovanie, asfaltovanie vozoviek a chodníkov.