Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektromontážne práce

Trápi Vás havarijná situácia? Alebo len potrebujete nahodiť nové ističe? Oslovte spoľahlivých a overených elektrotechnikov vo vašom meste.  Naši kvalifikovaní elektrotechnici majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete sa tešiť na profesionálny prístup ku každej práci.

Vyberte kraj

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj

Čo robí taký elektrotechnik?

Všetko závisí od povolení a kvalifikácií ktoré má. Elektrotechnici sú klasifikované podľa kategórii, pričom najvyššia dosiahnutá je 5 kategória. Od pracovníkov, ktorí majú 4 alebo 5 kategórií, sa vyžaduje ťažšia a zložitejšia práca. S druhou alebo treťou kategóriou môže elektrikár vykonávať akékoľvek elektroinštalačné práce vo vnútri objektov, vykonávať práce v sieťach s výkonom nepresahujúcim 1000V. V zásade je dôležité, že elektrotechnik má pracovné povolenia na výkon danej práce.


Prečo je potrebný, dobre navrhnutý projekt?

Nesprávne navrhnuté elektroinštalačné opatrenia môžu viesť k rýchlemu zhoršeniu stavu elektrickej siete a zariadení. Dokument by mal obsahovať všetky nepriaznivé faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť jednotlivých prvkov a elektrickej siete ako celku. Ak nevypracujete dobre premyslený plán nadchádzajúcej práce, v blízkej budúcnosti budete musieť minúť peniaze na služby opravárov.


Čo by mal zvládnuť  odborne kvalifikovaný elektrotechnik?

  • čítanie technickej dokumentácie a elektrotechnických schém,
  • diagnostikovanie príčin poruchovosti jednotlivých prístrojov a zariadení,
  • kontrolovanie a testovanie opravených alebo vymenených zariadení a súčiastok,
  • vykonávanie testovaní a skúšok meracími a diagnostickými prístrojmi,
  • navrhovanie efektívnejších pracovných postupov pri oprave a údržbe elektrotechnických zariadení a prístrojov,
  • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rešpektovanie interných pracovných postupov a nariadení,
  • oprava a údržba elektrotechnických prístrojov a zariadení.