Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky Piešťany


Rfms s.r.o.

Mario Samuhel
0905 101 111
Adresa: Lesná 14, Banka
E-mail: mario.samuhel1981@gmail.com


Služby ktoré ponúkame 

  • Výkopové a zemné práce
  • Odvoz a domoz materiálu, zeminy...
  • Kanalizačné prípojky


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasti Zemné a výkopové práce a Kanalizačné prípojky v meste Piešťany.


Vozový park

minibager Piešťany
minibager Piešťany


Minibager Takeuchi tb016

Dosah: 2,37 m

Výška: 1,8 m

Váha: 1,6 t

Vybavenie: lyžice 25/40 cm, svahovacia lyžica 100 cm, búracie kladivo

Šírka: 1 m


pásový bager Piešťany
pásový bager Piešťany

Minibager Takeuchi tb240


Dosah: 3 m

Výška: 1,9 m

Váha: 4,3 t

Vybavenie: lyžice 35/50/60 cm, svahovacia lyžica 120 cm

Šírka: 1,8 m


 


traktorbager Piešťany
traktorbager Piešťany

Traktorbager JCB 4CX


Hĺbkový Dosah: 5,88 m

Výška: 2,84 m

Váha: 8,66 t

Vybavenie: lyžice 35/45/80 cm, naklápacia svahovacia lyžica 120 cm
Šírka: 2,36 mnakladač Piešťany
nakladač Piešťany

Šmykom riadený nakladač SUNWARD

Nakladač + drážkovanie do hĺbky 90 cm


Hmotnosť: 3,6 t

Šírka: 1,8 m

Výška: 1,8 m

Výklopná výška: 2,2 m

Nosnosť: 1,2 t

Vybavenie: paletizačné vidly, miešačka betónu lyžica 1,8 m

Šírka drážkovania: 0,1 m

Hĺbka drážkovania: 0,9 m


sklápač Piešťany
sklápač Piešťany

Man - sklápač 


Nosnosť: 17,5 t

Ložná plocha: 5,62 m x 2,38 m


Fotogaléria


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky (realizácia prác podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie (osadenie)vodovodnej šachty, realizácia výkopových prác, zásypový materiál)

K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky

4. Správca siete následne vykoná montáž prípojky.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.