sk

Cenník za Prezentáciu Vašej Firmy na Vykopeme.eu

Cena za naše služby je jasne stanovená a spravodlivá. Za jedno mesto a jednu vybranú stavebnú oblasť, Vaša investícia je iba 250€ + 50€ DPH na 365 dní, čo je 25€ na mesiac. (zarobené to má každý za 1 deň práce)

Čo to všetko obnáša a koľko to stojí? 


1️⃣  Hlavná oblasť : Cena za jedno mesto (napr. Liptovský Mikuláš) a jednu vybranú stavebnú oblasť (napr. kanalizačné prípojky) je 250€ + 50€ DPH na 365 dní, to je 25 € na mesiac.

2️⃣ Prídavná oblasť :  ak chcete v meste ktoré ste si objednali (napr. Liptovský Mikuláš) zobrať aj ďalšiu stav. oblasť (napr. zámkové dlažby) cena za každú ďalšiu stav. oblasť je 150€ + 30€ DPH, (To znamená že ak by ste chceli v meste Liptovský Mikuláš zastupovať stavebné oblasti "kanalizačné prípojky" a "zámkové dlažby" tak výsledná cena je 400€ + 80€ DPH na 365 dní),

3️⃣ Prídavné mesto : ak by ste ale chceli zobrať ku mestu ktoré ste si objednali (napr. Liptovský Mikuláš) aj ďalšie mesto (napr. Liptovský Hrádok) v stav. oblasti (napr. kanalizačné prípojky) tak cena za každé ďalšie mesto je 250€ + 50€ DPH. (To znamená že ak by ste chceli v stavebnej oblasti "kanalizačné prípojky" zastupovať mesto "Liptovský Mikuláš" a "Liptovský Hrádok" tak výsledná suma je 500€ + 100€ DPH na 365 dní),