Powered by Smartsupp
EUR
sk

Cenník za Prezentáciu Vašej Firmy na Vykopeme.eu

Cenník je platný od 24.11.2023
Ceny sú uvedené bez DPH

Cenník za prezentáciu vašej firmy

Počet oblastí/miest Pôvodná cena Zľavnená cena Poskytnutá zľava Poskytnuté služby
1× oblasť/mesto 250 € 250 € 0 € 1× vytvorená stránka
1× Facebook | 1× Instagram | 1× LinkedIn
2× oblasť/mesto 500 € 400 € 100 € 2× vytvorená stránka
2× Facebook | 2× Instagram | 2× LinkedIn
3× oblasť/mesto 750 € 550 € 200 € 3× vytvorená stránka
3× Facebook | 3× Instagram | 3× LinkedIn
4× oblasť/mesto 1000 € 700 € 300 € 4× vytvorená stránka
4× Facebook | 4× Instagram | 4× LinkedIn
5× oblasť/mesto 1250 € 850 € 400 € 5× vytvorená stránka
5× Facebook | 5× Instagram | 5× LinkedIn
6× oblasť/mesto 1500 € 1000 € 500 € 6× vytvorená stránka
6× Facebook | 6× Instagram | 6× LinkedIn
7× oblasť/mesto 1750 € 1150 € 600 € 7× vytvorená stránka
7× Facebook | 7× Instagram | 7× LinkedIn
8× oblasť/mesto 2000 € 1300 € 700 € 8× vytvorená stránka
8× Facebook | 8× Instagram | 8× LinkedIn
9× oblasť/mesto 2250 € 1450 € 800 € 9× vytvorená stránka
9× Facebook | 9× Instagram | 9× LinkedIn
10× oblasť/mesto 2500 € 1600 € 900 € 10× vytvorená stránka
10× Facebook | 10× Instagram | 10× LinkedIn
11× oblasť/mesto 2750 € 1750 € 1000 € 11× vytvorená stránka
11× Facebook | 11× Instagram | 11× LinkedIn
12× oblasť/mesto 3000 € 1900 € 1100 € 12× vytvorená stránka
12× Facebook | 12× Instagram | 12× LinkedIn
13× oblasť/mesto 3250 € 2050 € 1200 € 13× vytvorená stránka
13× Facebook | 13× Instagram | 13× LinkedIn
14× oblasť/mesto 3500 € 2200 € 1300 € 14× vytvorená stránka
14× Facebook | 14× Instagram | 14× LinkedIn
15× oblasť/mesto 3750 € 2350 € 1400 € 15× vytvorená stránka
15× Facebook | 15× Instagram | 15× LinkedIn
16× oblasť/mesto 4000 € 2500 € 1500 € 16× vytvorená stránka
16× Facebook | 16× Instagram | 16× LinkedIn
17× oblasť/mesto 4250 € 2650 € 1600 € 17× vytvorená stránka
17× Facebook | 17× Instagram | 17× LinkedIn
18× oblasť/mesto 4500 € 2800 € 1700 € 18× vytvorená stránka
18× Facebook | 18× Instagram | 18× LinkedIn
19× oblasť/mesto 4750 € 2950 € 1800 € 19× vytvorená stránka
19× Facebook | 19× Instagram | 19× LinkedIn
20× oblasť/mesto 5000 € 3100 € 1900 € 20× vytvorená stránka
20× Facebook | 20× Instagram | 20× LinkedIn

Celková cena za naše služby je jasne stanovená a spravodlivá. Za jedno mesto a jednu vybranú stavebnú oblasť, Vaša investícia je iba 250€ + 50€ DPH na 365 dní, čo je 25€ na mesiac. (zarobené to má každý za 1 deň práce)

Čo to všetko obnáša a koľko to stojí? 


1️⃣  Hlavná oblasť : Cena za jedno mesto (napr. Liptovský Mikuláš) a jednu vybranú stavebnú oblasť (napr. kanalizačné prípojky) je 250€ + 50€ DPH na 365 dní, to je 25 € na mesiac.

2️⃣ Prídavná oblasť :  ak chcete v meste ktoré ste si objednali (napr. Liptovský Mikuláš) zobrať aj ďalšiu stav. oblasť (napr. zámkové dlažby) cena za každú ďalšiu stav. oblasť je 150€ + 30€ DPH, (To znamená že ak by ste chceli v meste Liptovský Mikuláš zastupovať stavebné oblasti "kanalizačné prípojky" a "zámkové dlažby" tak výsledná cena je 400€ + 80€ DPH na 365 dní),

3️⃣ Prídavné mesto : ak by ste ale chceli zobrať ku mestu ktoré ste si objednali (napr. Liptovský Mikuláš) aj ďalšie mesto (napr. Liptovský Hrádok) v stav. oblasti (napr. kanalizačné prípojky) tak cena za každé ďalšie mesto je 150€ + 30€ DPH. (To znamená že ak by ste chceli v stavebnej oblasti "kanalizačné prípojky" zastupovať mesto "Liptovský Mikuláš" a "Liptovský Hrádok" tak výsledná suma je 400€ + 80€ DPH na 365 dní),


Po dokončení a schválení Vášho profilu Vám bude vystavená faktúra na uhradenie zvyšnej sumy. V prípade, že zvyšná suma nebude uhradená do 7 dní, Vaše informácie budú dočasne odstránené z našej stránky až do momentu prijatia platby.

Po prijatí celej platby, budete oficiálne predstavení na našich sociálnych sieťach ako náš cenný partner.

Majte na pamäti, že zálohová platba je nevratná, ale je krokom k začiatku našej úspešnej spolupráce.Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a veríme, že naše služby prispejú k rozvoju Vašich podnikateľských aktivít