Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Prievidza


MinichThumbs spol. s r.o.

Ivan Minich
0907 591 672
Adresa: Na Papiereň 342/89, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
E-mail: info@minichthumbs.sk


O nás

Už od roku 2019 dodávame našim klientom vysoko kvalitné produkty s dôrazom na ich funkčnosť. 

Špecializujeme sa na výrobu hydraulického pridržiavača, ktorý je vynikajúcii na nakladanie ťažkých kameňov, konárov, dreva, koreňov a rôzneho neforemného materiálu,
na vyťahovanie náletových drevín, aj s koreňovým systémom.


Fotogaléria - Kanalizačné prípojky Prievidza


Vozový park

výkop kanalizačnej prípojky Prievidza
výkop kanalizačnej prípojky Prievidza

Pásový bager Takeuchi TB240


Hĺbkový dosah: 3,47 m

Výška: 2,51 m

Váha: 3,89 t 

Dĺžka: 5,09 m

Šírka: 1,74 m


kanalizačná prípojka Prievidza
kanalizačná prípojka Prievidza

Minibager Sunward SWE 35UF


Hĺbkový dosah: 3,12 m

Výška: 2,55 m 

Váha: 3,85 t

Dĺžka: 4,89 m

Šírka: 1,7 m


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

Kanalizačné prípojky Prievidza
Kanalizačné prípojky Prievidza

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).