Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektromontážne práce v meste Prešov


Radovan Daliman
0911 462 752

Email: info@vykopeme.eu


O nás

Zabezpečujeme profesionálne elektroinštalačné práce, ktoré zahŕňajú elektromontáž, rozvody NN, výrobu elektrických rozvádzačov, revízie elektrických zariadení a mnohé ďalšie. Ak hľadáte odborníkov na elektroinštaláciu, ste tu správne.

Elektroinštalačným prácam sa venujeme už viac ako 10 rokov, počas ktorých sme získali množstvo cenných skúseností a znalostí v oblasti realizácie elektromontáže, rozvodov a iných súviacich služieb. Či už potrebujete nové elektrické prípojky, výmenu starých rozvodov, bleskozvody alebo PC a TV siete, naši odborníci vám radi a ochotne pomôžu.


V rámci elektroinštalačných služieb vám ponúkame:

 • Elektromontáž,
 • rozvody NN,
 • revízie elektrických zariadení a odstránenie revíznych závad,
 • výroba elektrických rozvádzačov,
 • montáž a oprava osvetlenia,
 • zhotovenie elektrických prípojok,
 • zhotovenie projektovej dokumentácie,
 • aktívne a pasívne bleskozvody,
 • zabezpečenie PC a TV sietí,
 • odborné poradenstvo,
 • predaj elektroinštalačného materiálu.

Informačné okienko

Čo robí taký elektrotechnik?

Všetko závisí od povolení a kvalifikácií ktoré má. Elektrotechnici sú klasifikované podľa kategórii, pričom najvyššia dosiahnutá je 5 kategória. Od pracovníkov, ktorí majú 4 alebo 5 kategórií, sa vyžaduje ťažšia a zložitejšia práca. S druhou alebo treťou kategóriou môže elektrikár vykonávať akékoľvek elektroinštalačné práce vo vnútri objektov, vykonávať práce v sieťach s výkonom nepresahujúcim 1000V. V zásade je dôležité, že elektrotechnik má pracovné povolenia na výkon danej práce.


Prečo je potrebný, dobre navrhnutý projekt?

Nesprávne navrhnuté elektroinštalačné opatrenia môžu viesť k rýchlemu zhoršeniu stavu elektrickej siete a zariadení. Dokument by mal obsahovať všetky nepriaznivé faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť jednotlivých prvkov a elektrickej siete ako celku. Ak nevypracujete dobre premyslený plán nadchádzajúcej práce, v blízkej budúcnosti budete musieť minúť peniaze na služby opravárov.


Čo by mal zvládnuť  odborne kvalifikovaný elektrotechnik?

 • čítanie technickej dokumentácie a elektrotechnických schém,
 • diagnostikovanie príčin poruchovosti jednotlivých prístrojov a zariadení,
 • kontrolovanie a testovanie opravených alebo vymenených zariadení a súčiastok,
 • vykonávanie testovaní a skúšok meracími a diagnostickými prístrojmi,
 • navrhovanie efektívnejších pracovných postupov pri oprave a údržbe elektrotechnických zariadení a prístrojov,
 • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rešpektovanie interných pracovných postupov a nariadení,
 • oprava a údržba elektrotechnických prístrojov a zariadení.