Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky na Slovensku

Vznikla vám havarijná situácia ktorú potrebujete rýchlo, profesionálne a bezodkladne odstrániť? Neváhajte sa s vašim problémom obrátiť na našich profesionálov, ktorí vám s problémom pomôžu. 


Vyberte kraj

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj

Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť  všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky a to hlavne zriadenie vodovodnej šachty. Ak sa kvôli dĺžke prípojky nepodarí osadiť vodovodnú šachtu na pozemku medzi stavbou a prípojkou, je možné osadiť vodomer aj do pripájanej nehnuteľnosti. Na toto ale budete potrebovať súhlas správcu siete. Obstarávateľ tiež musí zaobstarať zákopový materiál na obsyp potrubia (hlinu prípadne piesok, nemalo by to byť nič kamenisté ani štrkové).

4. Správca siete následne vykoná výkop a montáž celej prípojky od verejnej siete až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu. Správca taktiež vykonáva tlakovú skúšku, o ktorej sa vyhotoví záznam.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po kontrole obsypu sa následne vykoná aj utesnenie prestupu potrubia do šachty alebo stavebného objektu. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Následne už len správca vyhotoví faktúru aj so všetkými stav. prácami ktoré sa vykonali a s materiálom ktorý sa použil. Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu líšiť vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia. Samozrejme zapojenie vodovodnej prípojky nemusí vykonať len správca siete ale aj certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.