Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektromontážne práce v Bratislavskom kraji

Vyberte okres

Trápi Vás havarijná situácia? Alebo len potrebujete nahodiť nové ističe? Oslovte spoľahlivých a overených elektrotechnikov vo vašom meste.  Naši kvalifikovaní elektrotechnici majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete sa tešiť na profesionálny prístup ku každej práci.


Čo robí taký elektrotechnik?

Všetko závisí od povolení a kvalifikácií ktoré má. Elektrotechnici sú klasifikované podľa kategórii, pričom najvyššia dosiahnutá je 5 kategória. Od pracovníkov, ktorí majú 4 alebo 5 kategórií, sa vyžaduje ťažšia a zložitejšia práca. S druhou alebo treťou kategóriou môže elektrikár vykonávať akékoľvek elektroinštalačné práce vo vnútri objektov, vykonávať práce v sieťach s výkonom nepresahujúcim 1000V. V zásade je dôležité, že elektrotechnik má pracovné povolenia na výkon danej práce.


Prečo je potrebný, dobre navrhnutý projekt?

Nesprávne navrhnuté elektroinštalačné opatrenia môžu viesť k rýchlemu zhoršeniu stavu elektrickej siete a zariadení. Dokument by mal obsahovať všetky nepriaznivé faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť jednotlivých prvkov a elektrickej siete ako celku. Ak nevypracujete dobre premyslený plán nadchádzajúcej práce, v blízkej budúcnosti budete musieť minúť peniaze na služby opravárov.


Čo by mal zvládnuť  odborne kvalifikovaný elektrotechnik?

  • čítanie technickej dokumentácie a elektrotechnických schém,
  • diagnostikovanie príčin poruchovosti jednotlivých prístrojov a zariadení,
  • kontrolovanie a testovanie opravených alebo vymenených zariadení a súčiastok,
  • vykonávanie testovaní a skúšok meracími a diagnostickými prístrojmi,
  • navrhovanie efektívnejších pracovných postupov pri oprave a údržbe elektrotechnických zariadení a prístrojov,
  • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rešpektovanie interných pracovných postupov a nariadení,
  • oprava a údržba elektrotechnických prístrojov a zariadení.