Powered by Smartsupp
EUR
sk

Odvoz a likvidácia odpadu

Potrebujete zo stavby odviezť odpad a následne ho zlikvidovať? 

Obráťte sa s Vašimi požiadavkami na našich spoľahlivých a overených partnerov, ktorí sa radi o všetko postarajú. Kliknite na kraj vyznačený žltou farbou, v ktorom už partnera máme.

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj

Informačné okienko

Recyklácia stavebných a demolačných odpadov 

Recykláciu stavebného odpadu môžeme realizovať na mieste demolácie alebo v recyklačnom stredisku. Recyklované môžu byť odpady z budov, vozoviek aj z iných objektov. 

Recyklácia materiálov pomáha k znižovaniu environmentálnych dopadov na prírodu, taktiež šetrí prírodné zdroje.

Stavebná suť je drvená na požadovanú frakciu a triedená tak,
aby svojou štruktúrou spĺňala zákonom predpísané vlastnosti
o odpadoch.

odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu

Čo môžeme umiestniť do kontajnera na stavebný odpad?

 • betón
 • tehly, murivo
 • sklenené tehly, porcelán, tvárnice, ploché sklo, dlaždice
 • keramické zariaďovacie predmety (záchod, umývadlá)
 • sadrokartón
 • škridly a obkladový materiál
 • malta a omietka
 • sklo
 • stavebná suť
 • zemina a kamenivo
 • odpad, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach
kontajner na stavebný odpad
kontajner na stavebný odpad

Čo do kontajnera na stavebný odpad nepatrí?

 • stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť
 • bitúmenové zmesi s dechtom
 • asfalt
 • azbest cementové dosky
 • minerálne vlny (sklená vata)
 • úlomky asfaltu, podlahy na báze živíc
 • nebezpečný odpad
 • kvapalné odpady - kyseliny, olej...
 • batérie a akumulátory
 • pneumatiky
 • stavebný odpad obsahujúci nebezpečné odpady    
do stavebného odpadu azbest nepatrí
do stavebného odpadu azbest nepatrí