Powered by Smartsupp
EUR
sk

Základy na kľúč Liptovský MikulášLukáš Hliničan

BAFIKA service s.r.o.
Adresa: Za Traťou 606/2, 031 04  Liptovský Mikuláš


Potrebujete základovú dosku v meste Liptovský Mikuláš alebo v jeho okolí ?
Nechajte to na odborníkov a overenú firmu. 

 Bafika service s.r.o. Vám pomôže zrealizovať Vaše sny. 

O nás 

Sme firma, ktorá Vám zabezpečí zemné práce, odvoz a dovoz zeme, výkop základov, vyrovnávanie pozemkov a ciest, zámkové dlažby, kanalizačné prípojky, základy na kľúč, návrh a poradenstvo. 

Všetky tieto činnosti realizujeme v okrese Liptovský Mikuláš a v jeho okolí.

Pozrite si aj našu techniku nižšie v sekcii Vozový park.


Vozový park

Pásový bager Hyundai R27Z Liptovský Mikuláš
Pásový bager Hyundai R27Z Liptovský Mikuláš

Hyundai R27Z

Dosah: 3,2 m

Vybavenie: lyžice 23/40/60/120 cm

Šírka: 1,55 m

Výška: 2,5 m

Váha: 3,2 t


 


Traktor-bager JCB CX4 Liptovský Mikuláš
Traktor-bager JCB CX4 Liptovský Mikuláš

Traktor-bager JCB CX4

Dosah: 6,54 m

Vybavenie: lyžice 40/60/130 cm

Šírka: 2,36 m

Výška: 3,54 m

Váha: 8,66 t


Tatra 815 Liptovský Mikuláš
Tatra 815 Liptovský Mikuláš

Tatra 815


Nosnosť: 11 thákový nosič kontajnerov MAN Liptovský Mikuláš
hákový nosič kontajnerov MAN Liptovský Mikuláš
nosič kontajnerov liptovský mikuláš
nosič kontajnerov liptovský mikuláš

Auto s hydraulickou rukou liptovský mikuláš
Auto s hydraulickou rukou liptovský mikuláš
pásový bager liptovský mikuláš
pásový bager liptovský mikuláš

Fotogaléria z našich realizácií


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vytýčenie pozemku

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Vyčistenie plochy

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, odhrnieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy. 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Prívod vody a elektriny

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač. 

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Vytýčenie základov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.


Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy a hĺbky výkopov. 


Uzemnenie bleskozvodu - pred betónovaním 

Realizujeme aj montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


Ležatá kanalizácia

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.


Základy

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže. V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi vybetónujeme základovú dosku.

Stavebný dozor 

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.