Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Liptovský MikulášLukáš Hliničan

BAFIKA service s.r.o.
Adresa: Za Traťou 606/2, 031 04  Liptovský Mikuláš


O nás 

Sme firma, ktorá Vám okrem kanalizačných prípojok zabezpečí zemné práce, odvoz a dovoz zeme, výkop základov, vyrovnávanie pozemkov a ciest, zámkové dlažby, základy na kľúč,
návrh a poradenstvo. 

Všetky tieto činnosti realizujeme v okrese Liptovský Mikuláš a v jeho okolí.

Pozrite si aj Našu techniku nižšie v sekcii vozový park.


V oblasti kanalizačné prípojky poskytujeme služby, ako sú:

○ gravitačná kanalizácia
○ tlaková kanalizácia 
○ odborné poradenstvo
○ dodanie tovaru
○ dodanie žumpy
○ dodanie tlakovej nádoby
○ dopravné značenie
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu


Vozový park

Pásový bager Hyundai R27Z Liptovský Mikuláš
Pásový bager Hyundai R27Z Liptovský Mikuláš

Hyundai R27Z

Dosah: 3,2 m

Vybavenie: lyžice 23/40/60/120 cm

Šírka: 1,55 m

Výška: 2,5 m

Váha: 3,2 t


 


Traktor-bager JCB CX4 Liptovský Mikuláš
Traktor-bager JCB CX4 Liptovský Mikuláš

Traktor-bager JCB CX4

Dosah: 6,54 m

Vybavenie: lyžice 40/60/130 cm

Šírka: 2,36 m

Výška: 3,54 m

Váha: 8,66 t


Tatra 815 Liptovský Mikuláš
Tatra 815 Liptovský Mikuláš

Tatra 815 Liptovský Mikuláš


hákový nosič kontajnerov MAN Liptovský Mikuláš
hákový nosič kontajnerov MAN Liptovský Mikuláš
nosič kontajnerov liptovský mikuláš
nosič kontajnerov liptovský mikuláš

Auto s hydraulickou rukou liptovský mikuláš
Auto s hydraulickou rukou liptovský mikuláš
pásový bager liptovský mikuláš
pásový bager liptovský mikuláš

Fotogaléria - kanalizačné prípojky Liptovský Mikuláš


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).