Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky Bratislava III


Radovan Daliman
0911 462 752

E-mail: info@vykopeme.eu


O nás

Raz čistíme upchatý odtok, inokedy určujeme typ poruchy a lokalizujeme miesto poškodenia. Nájdeme a odstránime akékoľvek problémy s vodou a kanalizáciou vo všetkých druhoch potrubia.

Naším poznávacím znakom je kvalitne odvedená robota. Cítime zodpovednosť za váš majetok, preto vždy navrhneme bezpečné, a zároveň efektívne riešenie. Spoľahnite sa. Či už nás zavoláte domov, do malej firmy, alebo veľkého priemyselného areálu, postupujeme odborne a podľa predpisov. Odstrániť závažnú poruchu vody nie je žiadna hračka, ale veľmi odborná práca.

Sme skúsení vodári a vieme, ako vyzerá profesionálna práca s vodou a odpadom a vodovodným potrubím. Nespoliehajte sa na amatérskych kutilov a vyhnite sa svojvoľnej manipulácii. Zákazníci ktorí sa už popálili na rôznych hodinových manželoch riadia, zverte odbornú robotu do rúk najlepším, nakoľko sa Vám to môže mnohonásobne vypomstiť. Havárie vody a kanalizácie naozaj nie sú sranda...

Radšej oslovte náš vyškolený tím, ako by ste mali banovať a počítať škody. Máme patričnú kvalifikáciu, používame špičkové materiály a techniku od popredných značiek. Zbavíme vás starostí s vodovodom a kanalizáciou.


Služby ktoré ponúkame 

  • Vodoinštalatér
  • Oprava vodovodného potrubia
  • Detekcia úniku vody 
  • Lokalizácia úniku vody z bazénov

Informačné okienko

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť  všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky a to hlavne zriadenie vodovodnej šachty. Ak sa kvôli dĺžke prípojky nepodarí osadiť vodovodnú šachtu na pozemku medzi stavbou a prípojkou, je možné osadiť vodomer aj do pripájanej nehnuteľnosti. Na toto ale budete potrebovať súhlas správcu siete. Obstarávateľ tiež musí zaobstarať zákopový materiál na obsyp potrubia (hlinu prípadne piesok, nemalo by to byť nič kamenisté ani štrkové).

4. Správca siete následne vykoná výkop a montáž celej prípojky od verejnej siete až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu. Správca taktiež vykonáva tlakovú skúšku, o ktorej sa vyhotoví záznam.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po kontrole obsypu sa následne vykoná aj utesnenie prestupu potrubia do šachty alebo stavebného objektu. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Následne už len správca vyhotoví faktúru aj so všetkými stav. prácami ktoré sa vykonali a s materiálom ktorý sa použil. Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu líšiť vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia. Samozrejme zapojenie vodovodnej prípojky nemusí vykonať len správca siete ale aj certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.