Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Pezinok


BHS s.r.o. 

Dušan Kollár

0948 102 022
Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
E-mail: info@bhspol.sk


O nás

Hľadáte profesionálnu firmu, ktorá realizuje kanalizačné prípojky v meste Pezinok, alebo v jeho okolí? Neváhajte nás kontaktovať!

V tejto oblasti pracujeme už dlhé roky, máme desiatky spokojných zákazníkov a rozumné ceny.

Garantujeme:

- bezplatnú obhliadku,
- vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky,
- pripravenosť nášho profesionálneho tímu.

Realizujeme:

- kanalizačné prípojky na kľúč
- opravy a výmeny potrubia (prasknutá, prevalená kanalizácia, trhliny, výmena poškodených častí...)
- lokalizácie problému pri havarijnom stave (rozvody, stupačky, odtoky, sifóny)
- výkopové práce, finálne úpravy povrchu, odvoz odpadu


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasť Vodovodné prípojky v meste Bratislava.


Fotogaléria - Kanalizačná prípojka Pezinok


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

Prípojky kanalizácie Pezinok
Prípojky kanalizácie Pezinok

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).