Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodná prípojka Bratislava I


BHS s.r.o. 

Dušan Kollár

0948 102 022
Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
E-mail: info@bhspol.sk


O nás

Ponúkame kompletné riešenia vodovodných prípojok a kanalizáčných pripojok. Tieto prípojky realizujeme
na kľuč, ak plánujete stavať nový dom, rekonštruovať starý, alebo ste veľká firma, ktorá v týchto oblastiach 
 hľadá profesionálne služby, obráťte sa na nás.

S čím vám vieme pomôcť?:

  • montáž vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu,
  • lokalizácia a oprava porúch, vnútorných aj vonkajších rozvodov vody,
  • odstránenie porúch na vodovodnom potrubí,
  • vytyčovanie trás rozvodov vody,
  • osadenie a montáž vodomerných a revíznych šácht,
  • rozmrazovanie vodovodného potrubia. Ak vám nastane havarijná situácia, sme k dispozícii NONSTOP a na mieste nehody sme do 1 hodiny.
 Odstránenie vzniknutej poruchy na vodovodnom potrubí realizujeme, v čo najkratšom čase od jej nahlásenia. 

Keď realizujete novú vodovodnú prípojku, potrebujete mať vypracovaný projekt vodovodnej prípojky,
ktorý je v súlade s technickými požiadavkami. Veľmi radi, vám ho pomôžeme vypracovať a zabezpečiť inžiniering na potrebných úradoch.


Pomôžeme vám, aj so žiadosťami na ohlásenie drobnej stavby alebo stavebného povolenia,
 k inžinierskym sieťam
.


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasť Kanalizačné prípojky v meste Pezinok.


Fotogaléria - Vodovodná prípojka Bratislava I

Menšie roboty


Väčšie roboty pre firmy


Informačné okienko

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť  všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky a to hlavne zriadenie vodovodnej šachty. Ak sa kvôli dĺžke prípojky nepodarí osadiť vodovodnú šachtu na pozemku medzi stavbou a prípojkou, je možné osadiť vodomer aj do pripájanej nehnuteľnosti. Na toto ale budete potrebovať súhlas správcu siete. Obstarávateľ tiež musí zaobstarať zákopový materiál na obsyp potrubia (hlinu prípadne piesok, nemalo by to byť nič kamenisté ani štrkové).

4. Správca siete následne vykoná výkop a montáž celej prípojky od verejnej siete až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu. Správca taktiež vykonáva tlakovú skúšku, o ktorej sa vyhotoví záznam.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po kontrole obsypu sa následne vykoná aj utesnenie prestupu potrubia do šachty alebo stavebného objektu. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Následne už len správca vyhotoví faktúru aj so všetkými stav. prácami ktoré sa vykonali a s materiálom ktorý sa použil. Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu líšiť vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia. Samozrejme zapojenie vodovodnej prípojky nemusí vykonať len správca siete ale aj certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.