Powered by Smartsupp
EUR
sk

Pokládka zámkovej dlažby Malacky


Koncept ONE s.r.o.

Ing. Spevák Peter
0948 310 777
Adresa: Kostolište 325, 90062
E-mail: spevak@zdrave-byvanie.sk


O nás

Realizujeme spevnené plochy na ,,klúč,, - parkoviská, zámkové dlažby, cesty.
Všetko realizujeme na komplet bez starostí.


Sme partnerom vykopeme.eu aj v oblastiach Dom na kľúč a Kanalizačné prípojky Malacky.


Fotogaléria realizovaných prácVozový park

JCB 8035 ZTS pasový bager Malacky
JCB 8035 ZTS pasový bager Malacky

JCB 8035 ZTS pasový bager

Hmotnosť: 3,5 t
Dĺžka: 4,46 m
Šírka: 1,75 m
Výška: 2,43 m
Hĺbkový dosah: 3,51 m
Max. dosah: 5,31 m
Vybavenie: lyžice 25/50/60/80 cm + svahovacia lyžica 120 cm 


Traktorbager 3CX Malacky
Traktorbager 3CX Malacky

Traktorbager 3CX

Dĺžka: 5,62 m

Šírka: 2,36 m
Výška: 3,61 m
Hĺbkový dosah: 5,97 m
Vybavenie: lyžice 30/60/90 cm + svahovacia lyžica 150 cm
Hmotnosť: 8,07 t


JCB JS 145 W kolesový bager Malacky
JCB JS 145 W kolesový bager Malacky

JCB JS 145 W kolesový bager

Hmotnosť: 14,96 t
Dĺžka: 7,58 m
Šírka: 2,49 m
Výška: 3,04 m
Max. dosah: 9,18 m
Hĺbkový dosah: 4,9 m
Vybavenie: lyžice 60/90/105 cm + svahovacia lyžica 180 cm 


JCB 220 x pásový bager Malacky
JCB 220 x pásový bager Malacky

JCB 220 x pásový bager

Hmotnosť: 24 t
Dĺžka: 9,6 m
Šírka: 2,49 m
Výška: 3 m
Max. dosah: 9,5 m
Hĺbkový dosah: 6,1 m
Vybavenie: lyžice 90/135 cm + svahovacia 2 m 


auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros Malacky
auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros Malacky

auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros

Hmotnosť: 24 t
Dĺžka hydraulickej ruky: 10 m
Únosnosť:
12 m


trojstranný sklápač Mercedes Atego Malacky
trojstranný sklápač Mercedes Atego Malacky

trojstranný sklápač Mercedes Atego

Hmotnosť: 13,5 t
Dĺžka hydraulickej ruky: 7 m
Únosnosť:
6,5 t


Pokládka zámkovej dlažby - informačné okienko

Zloženie podkladových vrstiev pre zámkovú dlažbu

1. Dlažba podľa zaťaženia vyškárovaná kremičitým pieskom 
2. Šírka škáry je individuálna podľa typu dlažby
3. Lôžko z drveného kameniva fr. 0-8mm/ 4-8mm
4. Podkladová vrstva kameň/betón
5. Ochranná vrstva kameň fr. 0-32mm, 16-32mm, 32-43mm
6. Vyrovnané, zhutnené a vyspádované podložie

Zloženie podkladových vrstiev pre zámkovú dlažbu
Zloženie podkladových vrstiev pre zámkovú dlažbu

Postup pri pokládke zámkovej dlažby

To ako dlho Vám zámková dlažba vydrží nezáleží len od kvality zámkovej dlažby ale aj od kvality pokládky zámkovej dlažby. To znamená betónová dlažba bude taká dobrá ako dobré je jej uloženie, pretože ak zlyhá jej podklad bude to mať určite vplyv aj na dlažbu. Pokládka zámkovej dlažby nie je veľmi náročná činnosť, ale určite je potrebná určitá zručnosť a znalosť technologického postupu.

Pokládka zámkovej dlažby
Pokládka zámkovej dlažby

Najskôr si potrebujete rozmerať plochu na ktorú bude zámková dlažba uložená. Budete potrebovať pero a papier, kde si plochu zakreslíte. Potom si vypočítate koľko m2 zámkovej dlažby bude potrebné objednať. Pri objednávaní zámkovej dlažby je potrebné myslieť na to, že pri práci sa dlažba môže zničiť alebo poškodiť, z niektoré kusy dlažby bude treba píliť. Je dobré vždy objednávať aspoň o 10% materiálu  na dlažbu viac. V prípade doobjednávania dlažby už nemusí sedieť výrobná šarža a môže byť farebný rozdiel aj keď je z jednej predajne a od jedného výrobcu.

Keď už toto všetko máme spravené, musíme si najskôr plochu na ktorej bude zámková dlažba položená vyrovnať, zhutniť a vyspádovať. Treba mať na pamäti že ani tá najkvalitnejšia dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky a nekvalitu podložia. Plochu vykopeme o 30 cm väčšiu ako bude finálna veľkosť. Následne osadíme obrubníky a pripravíme prvky systému odvodenia.

Pre plochy s ľahkým zaťažením určené pre bežnú chôdzu, jazdu na bicykli alebo občasný prejazd autom, musíte ako prvú navoziť alebo nasypať vrstvu štrkopiesku frakcie 0/22 mm, hrubú približne 5 cm. Táto vrstva bude pôsobiť ako vrstva filtračná. Na filtračnú vrstvu priložte vrstvu hrubého štrku frakcie 16/32 mm alebo 0/32 mm. Vrstva by mala byť hrubá 10-30 cm, podľa očakávaného zaťažovania. Túto vrstvu ešte presypte jemnejším štrkom frakcie 8/16 mm. Tieto vrstvy dobre zhutnite. Na dlažbu ktorá bude sústavne zaťažovaná dopravnými prostriedkami odporúčame pridať betónovú vrstvu so suchého alebo polosuchého betónu (pokropeného vodou) v hrúbke 10 až 15 cm.

Horná vrstva podkladu musí byť spravená už v sklone, aby bol zabezpečený odtok vody. Nerovnosť hornej podkladovej vrstvy nesmie byť v pozdĺžnom smere väčšia ako 20 mm a v priečnom smere väčšia ako 15 mm (meraná podľa STN EN 13036-7). Betónová zmes na lôžko a bočnú oporu obrubníkov a krajníc sa zhotovuje z betónu triedy min. C12/15. Pri použití betonáže a maltových ložných vrstiev nesmie teplota klesnúť pod 5° C.

Zámková dlažby
Zámková dlažby

Ukladacia a ložná vrstva slúži ako nosný podklad pre dlažbu a nie k vyrovnaniu nerovností podkladu. Ako najvhodnejší materiál pre ukladacie lôžko odporúčame drvené kamenivo frakcie 4/8 mm. Hrúbka lôžka po zhutnení dlažby musí byť 40-50 mm. Samotná príprava ukladacieho lôžka sa uskutočňuje buď ručne pomocou laty a výškovo osadených vodiacich líšt - pri malých plochách, alebo strojovo pomocou špeciálnych zariadení na nivelačných lištách v prípade rozľahlých plôch. Keď je toto všetko spravené môžeme ísť na ukladanie zámkovej dlažby.

Prvé dlaždice sa ukladajú v najnižšom bode lôžka a treba postupovať smerom k bodu najvyššiemu. Dlažobné tvárnice sa nesmú vzájomne dotýkať a preto ich treba ukladať v pravidelných odstupoch a nechávať medzi nimi škáru 3-5 mm. Kontroluje sa priamosť škár v priečnom aj pozdĺžnom smere po položení niekoľkých radov dlažby a ich vyrovnaní. Neštandardné ukončenie plôch napríklad pri krajoch sa rieši rezaním alebo štiepaním dlažby na rozmer ktorý potrebujeme a tvar. Tento úkon sa vykonáva buď s lámačkou na dlažbu alebo rezaním kotúčovou pílou na betón.

Odporúča sa pri pokládke brať dlažbu z niekoľkých paliet súčasne, aby sa predišlo drobným rozdielom farebnosti, ktoré nie je možné pri výrobe vylúčiť. Zámkovú dlažbu treba ukladať tak, aby bola zhruba 1 cm nad úrovňou požadovanej plochy. Je to veľmi dôležité pravidlo, pretože dlažba pri zhutnení vibračnou doskou poklesne približne o 1 cm do lôžka.

Keď už máme zámkovú dlažbu položenú, na rade je škárovanie. Najlepším a určite najvhodnejším materiálom je jemný piesok ktorý obsahuje kremík. Špára medzi jednotlivými prvkami musí byť vyplnená škárovacím materiálom v celej výške špáry. 

Škárovanie zámkovej dlažby
Škárovanie zámkovej dlažby

Predtým ako posledný krát zhutníte dlažbu treba ju najskôr dôkladne pozametajte, aby ju zostatky piesku pri zhutnení vibračnou doskou nepoškodili. Následne zámkovú dlažbu zhutníme vibračnou raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere. Keď úkon dokončíte bude treba znova doplniť jemný piesok (škárovací materiál) a dlažbu môžete využívať. Odporúčame po pár týždňoch pozrieť či sa piesok v špárach usadil. Ak nie bude potrebné ho znova doplniť a dlažba je hotová. 


Zámková dlažba

Je typ dlažby zo zhutneného betónu, ktorej horná strana je upravená pre lepší vzhľad. Jednotlivé dlaždice sú navrhnuté tak, aby do seba vzájomne zapadali. Vďaka tomu dlažba dosahuje vysokú stabilitu a odolnosť hlavne pri horizontálnom posune. Zámková dlažba sa vyrába prefabrikáciou.

Jednou z hlavných výhod zámkovej dlažby je možnosť jej rozobratia a opätovného zloženia do pôvodného stavu. Jednotlivé diely dlažby môžu mať rôzne odtiene vďaka čomu vzniká možnosť vytvárať rôzne obrazce, nápisy či prvky praktického charakteru - napr. na parkoviskách je možné týmto spôsobom vytvoriť parkovacie čiary oddeľujúce jednotlivé parkovacie miesta. Dlažba sa pokladá na sucho do štrkového podkladu a špáruje sa pieskom.

Zámková dlažba
Zámková dlažba
Zámková dlažba
Zámková dlažba

Obrubníky na zámkovú dlažbu

Zabezpečujú estetické ukončenie okrajov a plôch z betónovej dlažby a terasových platní. Široký výber farebných a tvarových prevedení ponúka veľa možností. Obrubníky sú neoddeliteľnou súčasťou každej betónovej plochy, zaručujú jej stabilitu a oddelenie od trávnatých plôch.

Obrubník
Obrubník

Palisádové obrubníky a chodníková dlažba

Sú vhodné na ukončenie plôch vytvorených z dlažieb, na ohraničenie prevýšení chodníkov, záhradných ciest, parkovacích a príjazdových plôch, či terás.

Palisádový obrubník
Palisádový obrubník

Prefabrikované schody - exteriér

Sú atraktívnym riešením pre svahovitý terén v záhrade alebo ako vonkajšie schody do domu. Majú perfektný design v rôznych farebných, tvarových aj povrchových prevedeniach.

Prefabrikované schody
Prefabrikované schody

Exteriérové osvetlenia dlažieb

Myslite na osvetlenie už pri ich budovaní a zakomponujte do nich exteriérové svietidlá do dlažby. Tie sú vyrobené z vysoko kvalitných a odolných materiálov, navyše s vysokým stupňom krytia IP, a preto sú odolné jednak voči vplyvom počasia, no tiež aj mechanickému zaťaženiu. Exteriérové svietidlá do dlažby majú zväčša svoju ochrannú montážnu krabicu, ktorá sa zakope do zeme alebo osadí priamo do chodníka. Do nej sa následne vkladá svietidlo po pripojení na elektrický obvod a po inštalácií zdroja svetla.

Exteriérové osvetlenia dlažieb
Exteriérové osvetlenia dlažieb

Ak by ste mali záujem stať sa našim zástupcom v okrese kde realizujete zámkové dlažby prosím vyplňte "Vstupný formulár" ktorý sa nachádza nižšie.