Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Malacky


Koncept ONE s.r.o.

Ing. Spevák Peter
0948 310 777
Adresa: Kostolište 325, 90062
E-mail: spevak@zdrave-byvanie.sk


Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu,


Sme partnerom vykopeme.eu aj v oblastiach Zámkové dlažby a Dom na kľúč v meste Malacky.


Fotogaléria realizovaných prác


Vozový park

 JCB 8035 ZTS pasový bager
JCB 8035 ZTS pasový bager

 JCB 8035 ZTS pasový bager 

Hmotnosť: 3,5 t
Dĺžka: 4,46 m
Šírka: 1,75 m
Výška: 2,43 m
Hĺbkový dosah: 3,51 m
Max. dosah: 5,31 m
Vybavenie: lyžice 25/50/60/80 cm + svahovacia lyžica 120 cm 


Traktorbager 3CX
Traktorbager 3CX

Traktorbager 3CX 

Dĺžka: 5,62 m 
Šírka: 2,36 m 
Výška: 3,61 m 
Hĺbkový dosah: 5,97 m 
Vybavenie: lyžice 30/60/90 cm + svahovacia lyžica 150 cm 

Hmotnosť: 8,07 t


JCB JS 145 W kolesový bager
JCB JS 145 W kolesový bager

JCB JS 145 W kolesový bager

Hmotnosť: 14,96 t 
Dĺžka: 7,58 m
Šírka: 2,49 m
Výška: 3,04 m
Max. dosah: 9,18 m
Hĺbkový dosah: 4,9 m
Vybavenie: lyžice 60/90/105 cm + svahovacia lyžica  180 cm 


JCB 220 x pásový bager Malacky
JCB 220 x pásový bager Malacky

JCB 220 x pásový bager

Hmotnosť: 24 t
Dĺžka: 9,6 m
Šírka: 2,49 m
Výška: 3 m
Max. dosah: 9,5 m
Hĺbkový dosah: 6,1 m
Vybavenie: lyžice 90/135 cm + svahovacia 2 m 


auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros Malacky
auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros Malacky

auto s hydraulickou rukou, jednostranný sklápač Mercedes Actros

Hmotnosť: 24 t
Dĺžka hydraulickej ruky: 10 m
Únosnosť:
12 m


trojstranný sklápač Mercedes Atego Malacky
trojstranný sklápač Mercedes Atego Malacky

trojstranný sklápač Mercedes Atego

Hmotnosť: 13,5 t
Dĺžka hydraulickej ruky: 7 m
Únosnosť:
6,5 t


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).