sk

mesto Brezno


LIMAZA s. r. o.
Martin Patráš

0907 357 617 

Adresa: Čelno 397/33, Podbrezová-Lopej
E-mail: limazasro@gmail.com


Naša firma realizuje:

○ Zemné a výkopové práce
○ Základy na dom
○ Zámkové dlažby a ploty
○ Kanalizačné a vodovodné prípojky
○ Zrovnávanie, planírovanie a svahovanie
○ Zhrnutie terénov, zeminy a ornice
○ Návrh, poradenstvo a dodanie tovaru 


Sme plne kvalifikovaní


Fotogaléria sa pripravuje