EUR
sk

Kanalizačné prípojky Galanta


SECURITY - OSH, s.r.o.
Dominik Hajdák
0908 128 707  
Adresa: Nitrianska 1258, 951 31 Močenok
Email: dominikhajdak96@gmail.com


SECURITY - OSH, s.r.o. patrí k stavebným firmám v Trnavskom okrese, ktoré realizujú rôzne druhy stavieb ako sú napríklad: 

○ Kanalizačné a vodovodné prípojky, 
○ projektovanie kanalizácie,
○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ osadenie revíznej šachty,
○ pretláčanie pod cestu.

V tíme máme profesionálov a snažíme sa certifikovať nielen našu firmu, ale aj našich zamestnancov. Sme firma, ktorá kladie dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníka.    


Sme partnerom vykopeme.eu aj pre Vodovodné prípojky, kliknite na odkaz nižšie:


Vozový park

Minirýpadlo Sunward SWE 20F
Minirýpadlo Sunward SWE 20F


Minirýpadlo Sunward SWE 20F


Váha: 1,49 t

Hĺbkový dosah: 2,38 m

Výška: 2,37 m

Šírka: 0,99 m

Vybavenie: - lyžice 30/40/60 cm
                     - svahovacia lyžica 100 cm

                     - zbíjacie kladivo

 Fotogaléria realizovaných prác


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).