Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky GalantaRadovan Daliman
0911 462 752  

Email: info@vykopeme.eu


Služby ktoré ponúkame 

  • Vodovodné prípojky

  • Kanalizačné prípojky - odkaz nižšie:

Vozový park

Minirýpadlo Sunward SWE 20F
Minirýpadlo Sunward SWE 20F


Minirýpadlo Sunward SWE 20F


Váha: 1,49 t

Hĺbkový dosah: 2,38 m

Výška: 2,37 m

Šírka: 0,99 m

Vybavenie: - lyžice 30/40/60 cm
                     - svahovacia lyžica 100 cm

                     - zbíjacie kladivo

 Fotogaléria realizovaných prác


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky (realizácia prác podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie (osadenie)vodovodnej šachty, realizácia výkopových prác, zásypový materiál)

K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky

4. Správca siete následne vykoná montáž prípojky.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.