sk

Zemné a výkopové práce Galanta


Szabolcs Kertész 
0915 175 372
Adresa: Horné Saliby 589, Šala
E-mail: kebagsro@gmail.com

Naša firma realizuje: zemné a výkopové práce, búracie práce, vyrovnávanie pozemkov a ciest, návrh a poradenstvo aj v okresoch Galanta a Šaľa. 


Vozový park

Minibager Eurocomach 18ZT


Dosah: 2,65 m

Vybavenie: búracie kladivo, lyžice 25/40/50/60 cm a svahovacia lyžica 100 cm  

Šírka: 0,99 m - 1,3 m

Výška: 2,357 m

Váha: 1,8 m


Minibager Eurocomach 18ZT


Dosah: 2,65 m

Vybavenie: búracie kladivo, lyžice 25/40/50/60 cm a svahovacia lyžica 100 cm

Šírka: 0,99 m - 1,3 m

Výška: 2,357 m

Váha: 1,8 m


Šmykom riadený nakladač LOCUST 903


Hmotnosť: 3,43 t

Šírka: 1,88 m

Výška dosahu: 2,62 m

Nosnosť: 0,935 t

Vybavenie: paletizačné vidly a lyžica 1,88 


Fotogaléria