Powered by Smartsupp
EUR
sk

Základové dosky na kľúč Levice


VB servis, s.r.o. 

 postavimzaklady.sk 

Vojtech Bočák
0903 484 039
Adresa: SNP 337/17, 935 32 Kalná nad Hronom
E-mail: info@postavimzaklady.sk


O nás

Najdôležitejšou časťou stavby sú určite základy. Správne naprojektovanie a kvalitná výstavba je samozrejmosťou. Odporúčame začať Vašu stavbu rodinného domu, chaty, či iného objektu kvalitne
s profesionálmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Ponúkame Vám kvalitné základy a základovú dosku za výbornú cenu, tak rýchlo, ako sa vopred dohodneme. Využívame naše dlhoročné skúsenosti zo stavby základov a základových dosiek z viac ako 120tich projektov, ktoré sme realizovali na celom Slovensku bez reklamácií.

Tu si môžete pozrieť referencie našich spokojných zákazníkov:

Náš tím sa ďalej vzdeláva. Zúčastňujeme sa ďalších školení, aby sme Vám mohli pomôcť čo najlepšie.


Vozový park

Pásový bager Komatsu PC228
Pásový bager Komatsu PC228

Pásový bager Komatsu PC228


Dosah: 9,87 m

Výška:  3 m

Váha: 23 t

Dĺžka: 9 m

Šírka: 3 m

Hĺbkový dosah: 7 m 


Traktorbager JCB 3CX
Traktorbager JCB 3CX

Traktorbager JCB 3CX


Dosah: 5,97 m

Výška: 2,91 m

Váha: 8,07 t

Vybavenie: lyžice 40, 50, 80 a 150cm

Šírka: 2,24 m


Minibager Komatsu PC 26 MR
Minibager Komatsu PC 26 MR

Minibager Komatsu PC 26 MR


Dosah: 4,43 m

Výška: 2,5 m

Váha: 8,07 t

Dĺžka: 4,05 m

Šírka: 1,5 m


Auto s hydraulickou rukou Renault
Auto s hydraulickou rukou Renault

Auto s hydraulickou rukou Renault


odvoz, dovoz, prenosFotogaléria zrealizovaných prác

Základová doska na kľúč


Výstavba základov dvoch síl v Ipeľskom Sokolci


Potrebujete základovú dosku v meste Levice alebo v ich okolí ? Nechajte to na odborníkov a overenú firmu. 

VB servis, s.r.o. Vám ich pomôže zrealizovať. 

Kontaktujte ich už dnes a rezervujte si svoj termín.
Viac fotografií nájdete na našej Facebook stránke.


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vytýčenie pozemku

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Vyčistenie plochy

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, odhrnieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy. 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Prívod vody a elektriny

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač. 

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Vytýčenie základov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.


Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy a hĺbky výkopov. 


Uzemnenie bleskozvodu - pred betónovaním 

Realizujeme aj montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


Ležatá kanalizácia

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.


Základy

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže. V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi vybetónujeme základovú dosku.

Stavebný dozor 

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.