Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky Žilina


Euro - Elegance, s.r.o.
Miroslav Stroka
0919 465 465

Adresa: Vŕšok 1600, 013 36 Terchová
E-mail: e
uroelegance@euroelegance.sk


O nás

Patríme k inštalatérskym firmám v Žiline, ktoré realizujú:

- prípojky vody
- prípojky plynu
- kanalizácie na kľúč
- vodoinštalačné práce a kúrenie
- detekcia úniku vody


Euro - Elegance, s.r.o. je partnerom Vykopeme.eu aj za oblasi Kanalizačné prípojky
a Vodoinštalačné práce a kúrenie, odkazy nižšie:


Fotogaléria - Vodovodné prípojky Žilina


Informačné okienko

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky (realizácia prác podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie (osadenie)vodovodnej šachty, realizácia výkopových prác, zásypový materiál)

K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky

4. Správca siete následne vykoná montáž prípojky.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Následne už len správca vyhotoví faktúru aj so všetkými stav. prácami ktoré sa vykonali a s materiálom ktorý sa použil. Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu líšiť vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia. Samozrejme zapojenie vodovodnej prípojky nemusí vykonať len správca siete ale aj certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.