Powered by Smartsupp
EUR
sk

Vodovodné prípojky Kysucké Nové Mesto


PAMA Company SK, s.r.o.

Patrik Maslák 

0948 154 968
Adresa: Okružná 109, Čadca 022 04
E-mail: pamacompany@atlas.sk


Naša firma realizuje:

○ dopájanie vŕtaných studní
○ realizácia inžinierkych sietí
○ výkopové práce 
○ prípojky na vodu 


Vozový park

vodovodná prípojka Kysucké Nové Mesto
vodovodná prípojka Kysucké Nové Mesto

Minibager SANY SY26U  

Hĺbkový dosah: 2,82 m

Váha: 3 t

Šírka: 1,55 m


hakový nosič s kontajnerom Kysucké Nové Mesto
hakový nosič s kontajnerom Kysucké Nové Mesto

Iveco hakový nosič s kontajnerom


dodávka Kysucké Nové Mesto
dodávka Kysucké Nové Mesto

Iveco dodávka do 3,5 t


Fotogaléria


O nás

Raz čistíme upchatý odtok, inokedy určujeme typ poruchy a lokalizujeme miesto poškodenia. Nájdeme a odstránime akékoľvek problémy s vodou a kanalizáciou vo všetkých druhoch potrubia.

Naším poznávacím znakom je kvalitne odvedená robota. Cítime zodpovednosť za váš majetok, preto vždy navrhneme bezpečné, a zároveň efektívne riešenie. Spoľahnite sa. Či už nás zavoláte domov, do malej firmy, alebo veľkého priemyselného areálu, postupujeme odborne a podľa predpisov. Odstrániť závažnú poruchu vody nie je žiadna hračka, ale veľmi odborná práca.

Sme skúsení vodári a vieme, ako vyzerá profesionálna práca s vodou a odpadom a vodovodným potrubím. Nespoliehajte sa na amatérskych kutilov a vyhnite sa svojvoľnej manipulácii. Zákazníci ktorí sa už popálili na rôznych hodinových manželoch riadia, zverte odbornú robotu do rúk najlepším, nakoľko sa Vám to môže mnohonásobne vypomstiť. Havárie vody a kanalizácie naozaj nie sú sranda...

Radšej oslovte náš vyškolený tím, ako by ste mali banovať a počítať škody. Máme patričnú kvalifikáciu, používame špičkové materiály a techniku od popredných značiek. Zbavíme vás starostí s vodovodom a kanalizáciou.


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky (realizácia prác podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie (osadenie)vodovodnej šachty, realizácia výkopových prác, zásypový materiál)

K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky

4. Správca siete následne vykoná montáž prípojky.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Následne už len správca vyhotoví faktúru aj so všetkými stav. prácami ktoré sa vykonali a s materiálom ktorý sa použil. Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu líšiť vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia. Samozrejme zapojenie vodovodnej prípojky nemusí vykonať len správca siete ale aj certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.