sk

Realizácie záhrad v meste Stupava


Robben
Robert Bartaloš
0903 305 454 
Ing. Lenka Sukdoláková

0918 662 545  

Adresa: Devínska cesta 20, 900 31 Stupava
E-mail: robben@robben.sk


Význam záhrady

Záhrada znamená pre každého niečo iné.

Pre niekoho je to miesto na oddych po náročnej práci. Vyložiť si nohy a relaxovať na pokosenom trávniku. Pre iného je to zase relax vo forme hrabania sa v záhonoch, v úžitkovej záhrade, bylinkách a podobne.

V každom prípade je to miesto kde človek hľadá formu odreagovania sa, vypnutia mysle, sebarealizácie, prípadne načerpania nových síl do ďalšieho dňa, či týždňa.

Preto treba ku každej záhrade pristupovať individuálne, s požiadavkami na Vaše vlastné predstavy, požiadavky rodiny, jednoducho tak aby ste sa tam cítili príjemne a prakticky.


Fotogaléria našich realizovaných prác