sk

Realizácie záhrad pre mesto Ružomberok


Ján Šimončič
Mgr. Ján Šimončič 
0903 380 575  
Adresa: Nižná Revúca 201, 034 74 Liptovské Revúce
E-mail: ekogrunt.zahradnik@gmail.com


O nás

Máte záhradu v ktorej Vám chýba pestrosť a užitočné dizajnové riešenia? Alebo máte pozemok ktorý sa má ešte len stať rozšírením Vašeho životného priestoru, kde si s radosťou budete vychutnávať pohodlie domova? S našou kreativitou vám pomôžeme vytvoriť priestor, ktorý uspokojí vaše potreby, rozšíri váš životný priestor a v neposlednom rade bude miestom, za ktoré vám príroda bude vďačná. Naša realizačná firma sa venuje tvorbe záhrad, ako aj verejných priestorov rôzneho charakteru. Rozmanitosť našich skúsenosti nám dáva možnosť zrealizovať nie len výsadbu predurčenú pre vašu záhradu, ale aj množstvo záhradných prvkov, od malých stavieb cez vodné plochy až po.... záleží na Vás. Uvedomujeme si význam záhrad, ale aj všeobecne výsadieb v urbanizovanom prostredí a dopad ich charakteru na okolie a na váš život v nich. Cieľom našej tvorivej práce je preto vytváranie funkčného a harmonického celku. Takého, ktorým sa nie len radi pochválite, ale bude predurčený pre vaše potreby a koníčky. A to najdôležitejšie, premení doteraz nepovšimnuté miesto na oázu rozmanitosti rastlinných druhov, prinesie svojmu okoliu atmosféru s príjemnou mikroklímou a vôňou prírody. Podporujeme súčasné trendy a inovácie a radi prijímame nové výzvy. Prioritou však pre nás zostáva rozmanitosť našich pôvodných druhov, využívanie zrážkovej vody a jej zachovanie v krajine. Súčasťou našej prace je ekológia, tj. vzťahy medzi organizmami, a teda v našom prípade hlavne medzi rastlinami, ale aj živočíchmi, z ktorých je mnoho pre nás užitočných a o našu záhradu sa starajú spoločne s nami. Náš environmentálny charakter nám pomáha vytvoriť pre vás priaznivé životné prostredie a priestor fungujúci prirodzeným rytmom. Váš názor a vaše postrehy sú pre nás dôležité a počas celej realizácie s vami radi komunikujeme, aby sme vytvorili priestor priamo pre vás a vašich blízkych.


Fotogaléria našich realizovaných prác