Powered by Smartsupp
EUR
sk

Pretláčanie a vŕtanie pod cesty a chodníky pre mesto VrábleRadovan Daliman
0911 462 752

E-mail: info@vykopeme.eu


O nás

Ponúkame Vám profesionálne riadené vŕtanie popod cestné komunikácie,
záhrady, železničné trate, rieky, neprístupný terén. Zaťahujeme chráničky pre uloženie IS- plynovod, vodovod, elektrina, NN VN, VVN siete, gravitačná kanalizácia, tlaková kanalizácia, optické siete. Práce realizujeme strojom Vermeer d20x22 po celom Slovensku.
Pred samotným vrtom je potrebné vytýčenie inžinierskych sietí a pripravenie štartovacej a koncovej jamy. Pred štartovacou jamou musí ostať aspoň 7m na pracovný priestor stroja.
Vrt robíme v priemere 90 - 250 mmDo vrtu zaťahujeme plastovú chráničku HDPE/PE
chránička pre riadený vrt 90/110/160/200 mm a
pneumatický pretlak 90/110 mm.

Fotogaléria realizovaných prác


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Pretláčanie a podvŕtavanie nazývané aj horizontálne vŕtanie, je moderný a efektívny spôsob bezvýkopovej výstavby. Ľudovo sa táto technológia tiež nazýva: krtkovanie, pretláčanie, podtunelovávanie, mikrotunelovanie. V dnešnej dobe sú bezvýkopové technológie neodmysliteľnou súčasťou výstavby inžinierskych sietí vrátane domových prípojok. Ušetria Vám čas a peniaze.


Realizuje sa popod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a pod. za účelom vedenia vody, elektriky, plynu, telekomunikácií a kanalizačných prípojok. V porovnaní s klasickými výkopovými prácami je výhodnejšou formou pripravenia plochy pre inžinierske siete, kanalizačné prípojky či vodovody, alebo plynovody. Priemer vŕtaného otvoru sa prispôsobuje podľa Vašich predstáv. Pretláčanie je možné vykonať aj v ťažko prístupných či úzkych priestoroch, v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dochádzať k zasypávaniu otvoru. Horizontálne vŕtanie možno spraviť aj priamo z vášho suterénu napríklad až na druhú stranu cesty, tým pádom nie je žiadny výkop na vašom pozemku. 


Klasická podvrtávka sa začína vyhĺbením štartovacej (1x2m) a cieľovej jamy. Pre vykonanie pretláčania je potrebné s maximálnou možnou presnosťou vytýčiť existujúce inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pretláčanie otvorov v priemere 50 až 650 mm je vhodné najmä na prípojky vodovodu, plynovodu, káblov a kanalizácie. Do vŕtaných otvorov sa zvyčajne osádzajú aj chráničky, do ktorých sa ukladajú inžinierske siete - voda, plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z čističiek odpadových vôd, prečerpávačiek a iné. Základným princípom je zhotovenie mikrotunela (pretlaku) do ktorého sa zavedie chránička.


Hlavné výhody:

Minimálne výkopové práce,
 žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania,
 nie je potrebné obmedzovať dopravu, budovať obchádzky a inštalovať signalizačné zariadenia,
 krátke časy pretláčania,
 presnosť,
 mimoriadna nenáročnosť na priestor,
 široká oblasť použitia,
 odpadá obnovovanie, asfaltovanie vozoviek a chodníkov.