sk

Pretláčanie a vŕtanie pod cesty a chodníky Galanta


Szabolcs Kertész 
0915 175 372
Adresa: Horné Saliby 589, Šala
E-mail: kebagsro@gmail.com

Naša firma realizuje: pretláčanie pod cesty a chodníky, zemné a výkopové práce, búracie práce, vyrovnávanie pozemkov a ciest, návrh a poradenstvo hlavne v okresoch Galanta a Šaľa. 


Vozový park

Mikrobagr MPT 82-1500 SPHINX
Mikrobagr MPT 82-1500 SPHINX

Minibager Eurocomach 18ZT


Dosah: 2,65 m

Vybavenie: búracie kladivo, lyžice 25/40/50/60 cm a svahovacia lyžica 100 cm  

Šírka: 0,99 m - 1,3 m

Výška: 2,357 m

Váha: 1,8 m


Minibager Eurocomach 18ZT
Minibager Eurocomach 18ZT

Minibager Eurocomach 18ZT


Dosah: 2,65 m

Vybavenie: búracie kladivo, lyžice 25/40/50/60 cm a svahovacia lyžica 100 cm

Šírka: 0,99 m - 1,3 m

Výška: 2,357 m

Váha: 1,8 m


nakladač LOCUST 903
nakladač LOCUST 903

Šmykom riadený nakladač LOCUST 903


Hmotnosť: 3,43 t

Šírka: 1,88 m

Výška dosahu: 2,62 m

Nosnosť: 0,935 t

Vybavenie: paletizačné vidly a lyžica 1,88 


Fotogaléria našich realizovaných prác


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Pretláčanie a podvŕtavanie nazývané aj horizontálne vŕtanie, je moderný a efektívny spôsob bezvýkopovej výstavby. Ľudovo sa táto technológia tiež nazýva: krtkovanie, pretláčanie, podtunelovávanie, mikrotunelovanie. V dnešnej dobe sú bezvýkopové technológie neodmysliteľnou súčasťou výstavby inžinierskych sietí vrátane domových prípojok. Ušetria Vám čas a peniaze.


Realizuje sa popod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a pod. za účelom vedenia vody, elektriky, plynu, telekomunikácií a kanalizačných prípojok. V porovnaní s klasickými výkopovými prácami je výhodnejšou formou pripravenia plochy pre inžinierske siete, kanalizačné prípojky či vodovody, alebo plynovody. Priemer vŕtaného otvoru sa prispôsobuje podľa Vašich predstáv. Pretláčanie je možné vykonať aj v ťažko prístupných či úzkych priestoroch, v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dochádzať k zasypávaniu otvoru. Horizontálne vŕtanie možno spraviť aj priamo z vášho suterénu napríklad až na druhú stranu cesty, tým pádom nie je žiadny výkop na vašom pozemku. 


Klasická podvrtávka sa začína vyhĺbením štartovacej (1x2m) a cieľovej jamy. Pre vykonanie pretláčania je potrebné s maximálnou možnou presnosťou vytýčiť existujúce inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pretláčanie otvorov v priemere 50 až 650 mm je vhodné najmä na prípojky vodovodu, plynovodu, káblov a kanalizácie. Do vŕtaných otvorov sa zvyčajne osádzajú aj chráničky, do ktorých sa ukladajú inžinierske siete - voda, plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z čističiek odpadových vôd, prečerpávačiek a iné. Základným princípom je zhotovenie mikrotunela (pretlaku) do ktorého sa zavedie chránička.


Hlavné výhody:

Minimálne výkopové práce,
 žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania,
 nie je potrebné obmedzovať dopravu, budovať obchádzky a inštalovať signalizačné zariadenia,
 krátke časy pretláčania,
 presnosť,
 mimoriadna nenáročnosť na priestor,
 široká oblasť použitia,
 odpadá obnovovanie, asfaltovanie vozoviek a chodníkov.