Powered by Smartsupp
EUR
sk

Odvoz a likvidácia odpadu Nitra


Jurtin s.r.o.

Kristián Jamrich
0902 326 742
Adresa: Vodná 1567/18, 951 35 Veľké Zálužie
E-mail: jurtinsro@gmail.com


O nás


Vozový park

Kontajnerové auto MAN
Kontajnerové auto MAN

Kontajnerové auto MAN


Rozmery: 10,15,30,40 m³

Kontajnerové auto Mercedes
Kontajnerové auto Mercedes

Kontajnerové auto Mercedes


Rozmery: 10,15,30,40 
Kontajnerové auto MAN
Kontajnerové auto MAN

Kontajnerové auto MAN


Rozmery: 10,15,30,40   
Sklápač Tatra
Sklápač Tatra

Sklápač Tatra


Objem korby: 12   
Sklápač Mercedes
Sklápač Mercedes

Sklápač Mercedes


Objem korby: 18   
Sklápač MAN
Sklápač MAN

Sklápač MAN


Objem korby: 10   
Sklápač Mercedes
Sklápač Mercedes

Sklápač Mercedes


Objem korby: 12   
Sklápač MAN
Sklápač MAN

Sklápač MAN


Objem korby: 12   
Ťahač Iveco
Ťahač Iveco

Ťahač Iveco


Vybavenie: Koryto, Plato, Pdvalník
Fotogaléria


Informačné okienko

Recyklácia stavebných a demolačných odpadov 

Recykláciu stavebného odpadu môžeme realizovať na mieste demolácie alebo v recyklačnom stredisku. Recyklované môžu byť odpady z budov, vozoviek aj z iných objektov. 

Recyklácia materiálov pomáha k znižovaniu environmentálnych dopadov na prírodu, taktiež šetrí prírodné zdroje.

Stavebná suť je drvená na požadovanú frakciu a triedená tak,
aby svojou štruktúrou spĺňala zákonom predpísané vlastnosti
o odpadoch.

odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu

Čo môžeme umiestniť do kontajnera na stavebný odpad?

 • betón
 • tehly, murivo
 • sklenené tehly, porcelán, tvárnice, ploché sklo, dlaždice
 • keramické zariaďovacie predmety (záchod, umývadlá)
 • sadrokartón
 • škridly a obkladový materiál
 • malta a omietka
 • sklo
 • stavebná suť
 • zemina a kamenivo
 • odpad, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach
kontajner na stavebný odpad
kontajner na stavebný odpad

Čo do kontajnera na stavebný odpad nepatrí?

 • stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť
 • bitúmenové zmesi s dechtom
 • asfalt
 • azbest cementové dosky
 • minerálne vlny (sklená vata)
 • úlomky asfaltu, podlahy na báze živíc
 • nebezpečný odpad
 • kvapalné odpady - kyseliny, olej...
 • batérie a akumulátory
 • pneumatiky
 • stavebný odpad obsahujúci nebezpečné odpady    
do stavebného odpadu azbest nepatrí
do stavebného odpadu azbest nepatrí