Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Šaľa


ViKaMont SK s.r.o.  

Július Keseg
0918 983 134
Adresa: Vajanského 1023/11, 92701 Šaľa
E-mail: info@vykopovepracesala.sk


Naša firma realizuje:

○ projektovanie kanalizácie,
○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu.


Fotogaléria - Kanalizačné prípojky Šaľa


Vozový park

traktorbager Šaľa
traktorbager Šaľa

Traktor báger Komatsu 93R 

Hmotnosť: 7,5 t

Hĺbkový dosah: 4,5 m
Celková šírka: 2,7 m,
Vybavenie: výkopové lyžice 40/60/90 cm, hydraulické kladivo, svahovacia lyžica 


Nakladač Šaľa
Nakladač Šaľa

Nakladač Wacker Neuson 901

Hmotnosť stroja: 3450 kg

Šírka: 2 m
Výška: 1,82 m
Vybavenie: podkop, vykladacie vidlice, nakladacia lopata 


pásový bager Šaľa
pásový bager Šaľa

Takeuchi TB230

Hmotnosť: 2875 kg

Hĺbkový dosah: 2,83 m
Šírka: 1,45 m
Výška: 2,52 m
Vybavenie: výkopové lyžice 30/50/70 cm, powertilt, hydraulické kladivo, svahovacia lyžica
Hákový nosič kontajnerov: MAN, 12 t 


Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).