Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Nitra


Radovan Daliman - vykopeme.eu
Radovan Daliman

Hodnotenie Hviezdičkami

TATO FIRMA JE OVERENÁ ZAKLADATEĽOM STRÁNKY A SPĹŇA POŽIADAVKY NA PRÁCU V TEJTO OBLASTI


pre zobrazenie kontaktu, vyplňte prosim vaše číslo, aby sme vedeli že ste človek


Radovan Daliman - vykopeme.eu patrí k stavebným firmám v Nitrianskom okrese, ktoré realizujú rôzne druhy stavieb ako sú napríklad:

○ Kanalizačné a vodovodné prípojky, 
○ projektovanie kanalizácie,
○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu,
○ osadenie revíznej šachty.

○ Zemné a výkopové práce, 
○ základy na dom,
○ zámkové dlažby a ploty,
○ pretláčanie pod cestu.

V tíme máme profesionálov a snažíme sa certifikovať nielen našu firmu, ale aj našich zamestnancov. Sme firma, ktorá kladie dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníka.    


Fotogaléria

Kanalizačná prípojka Krškany


Kanalizačná prípojka Lužianky


Oprava Kanalizácie Štúrovo


Oprava stupačky Zobor


Realizácia detského ihriska, pred a po


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).