Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Bratislava V


Vortech s.r.o. 
0940 532 777
Adresa: Barónka 1, 831 06 Bratislava
E-mail: vortech.hs@gmail.com


O nás

Raz čistíme upchatý odtok, inokedy určujeme typ poruchy a lokalizujeme miesto poškodenia. Nájdeme a odstránime akékoľvek problémy s vodou a kanalizáciou vo všetkých druhoch potrubia.

Naším poznávacím znakom je kvalitne odvedená robota. Cítime zodpovednosť za váš majetok, preto vždy navrhneme bezpečné, a zároveň efektívne riešenie. Spoľahnite sa. Či už nás zavoláte domov, do malej firmy, alebo veľkého priemyselného areálu, postupujeme odborne a podľa predpisov. Odstrániť závažnú poruchu vody nie je žiadna hračka, ale veľmi odborná práca.

Sme skúsení vodári a vieme, ako vyzerá profesionálna práca s vodou a odpadom a vodovodným potrubím. Nespoliehajte sa na amatérskych kutilov a vyhnite sa svojvoľnej manipulácii. Zákazníci ktorí sa už popálili na rôznych hodinových manželoch riadia, zverte odbornú robotu do rúk najlepším, nakoľko sa Vám to môže mnohonásobne vypomstiť. Havárie vody a kanalizácie naozaj nie sú sranda...

Radšej oslovte náš vyškolený tím, ako by ste mali banovať a počítať škody. Máme patričnú kvalifikáciu, používame špičkové materiály a techniku od popredných značiek. Zbavíme vás starostí s vodovodom a kanalizáciou.Sme partnerom vykopeme.eu, aj v týchto mestách a oblastiach:

- Monitoring, čistenie, krtkovanie potrubia celá Bratislava
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia celá Bratislava
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia Banská Bystrica
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia Žilina
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia Nitra
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia Trnava
- Bezvýkopové opravy potrubia, sanácia Liptovský Mikuláš
- Demolačné a búracie práce celá Bratislava
- Demolačné a búracie práce Šamorín 
- Demolačné a búracie práce Malacky
- Kanalizačné prípojky celá Bratislava


Vortech s.r.o.


Fotogaléria - Realizácia kanalizačných prípojok Bratislava V


Informačné okienko

Neváhajte nás kontaktovať, ak plánujete realizovať kanalizačnú prípojku v týchto častiach mesta Bratislava:
Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce.

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

kanalizačné prípojky Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce
kanalizačné prípojky Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).