Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektromontážne práce v meste Bratislava I


Radovan Daliman
0911 462 752

Email: info@vykopeme.eu


O nás

Sme mladá a perspektívna firma, naše ciele sú jednoduchosť a spokojnosť zákazníka.


Zaoberáme sa montážou a servisom silnoprúdovej a slaboprúdovej zložky.

 • Montáž kabeláže,
 • montáž rozvodových skríň,
 • zapájanie zásuviek, vypínačov, svetiel a iných elek. zariadení atď..,
 • kamerové systémy,
 • zabezpečovacie systémy,
 • prístupové systémy,
 • štruktúrovaná kabeláž,
 • inteligencia.

Postupne začíname s montážou fotovoltaiky a domácich elektrárni, dôvodov je niekoľko.

Ako majiteľ FVE (fotovoltaickej elektrárne) sú výhody:

 • Vlastná elektrika (nezávislosť- samostatnosť),
 • menšie ročné náklady (úspora),
 • šetrenie životného prostredia a využitie prírodných zdrojov (ECO),
 • 15 - 25 rokov záruka.

Fotogaléria našich realizovaných prác


Informačné okienko

Čo robí taký elektrotechnik?

Všetko závisí od povolení a kvalifikácií ktoré má. Elektrotechnici sú klasifikované podľa kategórii, pričom najvyššia dosiahnutá je 5 kategória. Od pracovníkov, ktorí majú 4 alebo 5 kategórií, sa vyžaduje ťažšia a zložitejšia práca. S druhou alebo treťou kategóriou môže elektrikár vykonávať akékoľvek elektroinštalačné práce vo vnútri objektov, vykonávať práce v sieťach s výkonom nepresahujúcim 1000V. V zásade je dôležité, že elektrotechnik má pracovné povolenia na výkon danej práce.


Prečo je potrebný, dobre navrhnutý projekt?

Nesprávne navrhnuté elektroinštalačné opatrenia môžu viesť k rýchlemu zhoršeniu stavu elektrickej siete a zariadení. Dokument by mal obsahovať všetky nepriaznivé faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť jednotlivých prvkov a elektrickej siete ako celku. Ak nevypracujete dobre premyslený plán nadchádzajúcej práce, v blízkej budúcnosti budete musieť minúť peniaze na služby opravárov.


Čo by mal zvládnuť  odborne kvalifikovaný elektrotechnik?

 • čítanie technickej dokumentácie a elektrotechnických schém,
 • diagnostikovanie príčin poruchovosti jednotlivých prístrojov a zariadení,
 • kontrolovanie a testovanie opravených alebo vymenených zariadení a súčiastok,
 • vykonávanie testovaní a skúšok meracími a diagnostickými prístrojmi,
 • navrhovanie efektívnejších pracovných postupov pri oprave a údržbe elektrotechnických zariadení a prístrojov,
 • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rešpektovanie interných pracovných postupov a nariadení,
 • oprava a údržba elektrotechnických prístrojov a zariadení.