Powered by Smartsupp
EUR
sk

Stavba domov na kľúč Vranov nad Topľou


Radovan Daliman
0911 462 752

E-mail: info@vykopeme.eu


Fotogaléria


Aký je postup pri dome na kľúč?

Vytýčenie pozemku

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Vyčistenie plochy 

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy. 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Prívod vody a elektriny 

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač. 

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.
Zhrnutie ornice

V mieste výkopu urobíme zhrnutie ornice (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Vytýčenie základov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.


Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy a hĺbky výkopov. 


Uzemnenie bleskozvodu - pred betónovaním

Realizujeme aj montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


Ležatá kanalizácia

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.


Základy

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže. V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi vybetónujeme základovú dosku.

Po základovej doske nasleduje výstavba hrubej stavby

Murovanie múrov a priečok 

Pred murovaním netreba zabudnúť na izoláciu pod murivo tkz. vodorovnú izoláciu a následne aj zvyslú izoláciu na základovú dosku a murivo. Pri murovaní stien máte na výber z rôznych materiálov.  Buď sa rozhodnete pre montované drevodomy, tehlu alebo pórobetón ako napríklad Porotherm, Heluz alebo Ytong prípadne Porfix, či Veloxu. Pri výbere správneho materiálu sa určite poraďte so skúseným profesionálom. Treba mať na mysli hlavne účel stavby v súlade s termoizolačnými vlastnosťami a výšku rozpočtu na stavbu.


Strecha

Výber strechy pre Váš dom vôbec nie je jednoduchá záležitosť. Ak staviate nový dom, vyberte si typ strechy, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Šikmá alebo rovná?  Viete, že na trhu je viac ako 20 typov striech podľa ich tvaru? Pri jednotlivých strechách sú veľké rozdiely z hľadiska ceny, vzhľadu aj prevedenia.  


Okná, francúzske terasové okná a vchodové dvere 

Okná sú tiež jednou zo zásadných výberov, poznáme napríklad drevohliníkové, hliníkové, drevené, plastové okná a tak isto aj dvere. tiež sa dajú zvoliť rôzne farebné varianty a tiež že či dvoj-sklo alebo troj-sklo. Na terasu sa dá využiť takzvané francúzske okno.


Inštalácie - vodoinštalácia, inštalácia kúrenia, elektroinštalácia, rekuperácia, podlahový polystyrén

Po zastrešení domu a osadení okien sú na rade profesionáli ktorí musia spraviť rozvody na vodu, kúrenie alebo elektrinu. Väčšina sa zasekáva do stien alebo ukladá do podlahy nad alebo pod podlahový polystyrén ktorý je tiež súčasťou tejto fázy výstavby.


Omietky 

Omietky rozdeľujeme podľa umiestnenia (vonkajšie a vnútorné), použitého materiálu (vápenné - používa sa ako jednovrstvová v hrúbke 10 až 12 mm, cementové 15 mm), sadrové, vápenno-cementové (10 - 12 mm), štukové (20 mm), hlinené (20 - 25 mm) a úpravy povrchu (hrubé, hladké, ozdobné).

Postup pri omietaní

Omietame ručne alebo strojom. Vnútorné omietky sa nanášajú vtedy, ak je hotová hrubá stavba. Podklad musí byť pripravený tak, aby zabezpečil priľnavosť malty, musí byť čistý, zárubne a okná zakrývame. Osadíme maltové terče, oceľové omietníky do zvislej polohy a nahadzujeme jadro murárskou lyžicou medzi omietníky postupne v pásoch.

Maltu po nahodení sťahujeme pomocou dosky a na stuhnutú jadrovú omietku nanášame lícnu vrstvu naťahovaním pomocou hladidla. Nakoniec povrch vyhladíme. 


Betónovanie. Betónové potery.

Betónový poter (tiež cementová mazanina , cementový poter) je v stavebníctve časť podlahovej konštrukcie, ktorá je upravená pred stuhnutím tak, aby dosiahla čo najvyššiu pevnosť a rovinnosť.

Betónový poter môže byť realizovaný niekoľkými spôsobmi:

Pripojený poter (tzv. spriahnutý) Podkladná konštrukcia je dostatočnej kvality umožňujúcej pripojenie pomocou kontaktného mostíka. Oddelený poter (napr. na separačnú PE fóliu) Podkladná konštrukcia je únosná, avšak nie je možné pripojenie - mäsový povrch, rôzne materiály a pod.

Plávajúci poter (napr. na tepelnej izolácii) Podkladná konštrukcia - vrstva je stlačiteľná a je preto nutný dôraz na pevnosť samotného poteru, ktorý roznáša všetky zaťaženia.


Sadrokartóny

Sadrokartóny alebo tiež sadrokartónové dosky , je termín používaný pre spoločnú metódu výstavby vnútorných stien a stropov s použitím panelov z lisovanej sadrovej hmoty medzi dva silné kartóny papiera . Všetko sa potom vysúša v tzv. sušiarňach. Niektoré typy dosiek majú sadrové jadro napustené silikónom. Tieto dosky sa využívajú v priestoroch, ktoré sú vystavené vode a vlhkosti  tzv. sadrokartónové stavebnice sa používajú na celom svete na dokončenie výstavby vnútorných stien a stropov. Sadrokartón je v súčasnej dobe najrýchlejším a najľahším riešením tzv. suchej výstavby. Vďaka tomuto systému je možné stavať rýchlo priečky a realizovať rekonštrukcie, zateplenia a úpravy akéhokoľvek interiéru. 


Obklady a dlažby

Jedným z ďalších výberov je výber obkladov a dlažieb do domov. Je veľmi veľa variácií a možností už si len vybrať správny a to či už podľa kvality alebo ceny.


Maľovanie 

Maľovanie môže byt formou striekania alebo nanášanie valcom. Je obrovské množstvo farieb na steny ktoré si môžete dať namiešať presne podľa vašich predstav. Poznáme rôzne druhy techník či je to hladká maľovka alebo sa valcom robí textúra.


Kompletizácia kúrenia, sanity a elektra

Po ukončení maľoviek a obkladov nasleduje kompletizácia kúrenia, sanity a elektra.


Podlahy a dlažby v interiéri

Najdôležitejším krokom pri pokládke podlahy a dlažby je výber vhodného materiálu. Podlaha sa skladá z podkladovej a vyrovnávacej vrstvy a tiež z izolačnej vrstvy, ktorá má za úkol podlahu zvukovo či tepelne izolovať, ale chráni aj proti vode. Viditeľnou vrstvou podlahy je ich povrch, ktorý môže byť z rôznych materiálov.


Montáž dverí a zárubní

Dvere a zárubne sú jedným z hlavných doplnkov v domácnosti. Poznáme viac druhov zárubní ako napríklad obložkové zárubne, železné alebo drevené.  


Zateplenie  

Taktiež sú rôzne druhy zateplenia a záleží od projektanta ktoré zateplenie navrhne aby dom spĺňal požadované vlastnosti a certifikáty. Zateplenia poznáme napríklad: drevovláknitá izolácia, minerálna vlna a polystyrén.


Zachytávanie strešných splavenín

Okapový systém sa osadí po fasáde a môže byť riešený rôznymi druhmi materiálov.

Odvádzanie dažďových vôd:

jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).

Kuchynská linka a vstavané skrine

Súčasťou domu na kľúč sú aj kuchynské linky a vstavaný nábytok ako skrine a šatníky. 


Stavebný dozor

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.