Powered by Smartsupp
EUR
sk

Čistenie, krtkovanie a monitoring kanalizácií Topoľčany


Enviro Star, s.r.o.
Jakub Jamrich 
Adresa: SNP 228/6, 956 19 Krnča
E-mail: jamrich.jakub@gmail.com

O nás

Máme k dispozícii technológie, ktoré vykonávajú mechanické a vysokotlakové čistenie, krtkovanie, trasovanie, monitoring a iné.

Taktiež ponúkame vývoz a čistenie žúmp, čističiek odpadových vôd, septikov aj lapačov tukov plus kompletný servis.

Snažíme sa pracovať pohotovo, spoľahlivo a cenovo dostupne pre každého zákazníka.

Nech máte problém či už s toaletou, odtokom, drezom či plnou žumpou problém diagnostikujeme a vyriešime veľmi rýchlo a kvalitne.


Fotogaléria - vývoz žumpy, krtkovanie, čistenie a monitoring kanalizácie

Informačné okienko

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Toto čistenie momentálne patrí medzi najmodernejšie, najúčinnejšie a najefektívnejšie u nás aj vo svete.

Realizuje sa hlavne na čistenie ležatých rozvodov od priemeru potrubia 10 cm a viac cm a to v domoch, bytoch, firmách, podnikoch, ale aj v mestách, či  obciach. 

Toto vysokotlakové čistenie pomáha predchádzať ďašiemu upchávaniu a značne predlžuje životnosť kanalizácie.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie
Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Elektromechanické čistenie potrubia 

Najlepší spôsob ako z potrubia odstrániť  usadeniny a iné predmety, ktoré do kanalizácie nepatria. Týmto čistením predchádzame pravdepodobnému upchatiu potrubia. 

Na krtkovanie či frézovanie sa používajú špirály. Na ich konci sú upevnené rôzne koncovky, ktoré usadeniny hravo odstránia. 

Elektomechanické čistenie využijete, či už potrebujete prečistiť upchaté umývadlo, bidet, WC, sprchu, pisoár, vaňu, drez, odtok či kanalizáciu. 

Elektromechanické čistenie potrubia
Elektromechanické čistenie potrubia

Monitoring kanalizácie a potrubia

Keď neviete, čo spôsobuje upchatie kanalizácie pomôže monitoring špeciálnym kamerovým sytémom. Prekážať môžu korene stromov, blato, či rôzne trhliny.

Inšpekčné kamery, pomôžu pri zisťovaní všetkych problémov, ktoré kanlizáciu postihli. Pri kamerovej kontrole sa nájdu poškodenia a upchávky na kanalizácii. Naši partneri Vám zabezpečia menšie opravy aj komplexné a kľúč. 


Návrh a následná výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

kanalizačné prípojky
kanalizačné prípojky

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).