Powered by Smartsupp
EUR
sk

Základy na kľúč Banská Bystrica


Diamond Service s.r.o.

Matej Orban
0919 170 086
Adresa: Rakytovská cesta 5166/63, 974 05 Banská Bystrica
E-mail: matej.orban@gmail.com


O nás

Firma DIAMOND SERVICE S.R.O. vznikla v roku 2018. Odvtedy našim klientom ponúkame služby za priateľné ceny. Ku každému klientovi pristupujeme ústretovo, aby bola spokojnosť na oboch stranách.

Služby, ktoré ponúkame:

  • nákladná autodoprava
  • osobná autodoprava
  • demolačné a búracie práce
  • stavebná činnosť
  • štrkopiesky
  • recyklácia zmesí a predaj
stavebná činnosť
stavebná činnosť
zemné a výkopové práce
zemné a výkopové práce
autodoprava
autodoprava
recyklácia zmesí
recyklácia zmesí

Naša firma je partnerom vykopeme.eu aj v nasledujúcich oblastiach:


Vozový park

Pásový bager Volvo ECR28
Pásový bager Volvo ECR28
kolesový bager Doosan
kolesový bager Doosan


Pásový bager Volvo ECR28

Hmotnosť: 2,82 t 
Prepravná dĺžka: 4 m
Prepravná šírka:
1,50 m
Prepravná Výška: 2,44 m
Max. dosah: 4,7  m
Hĺbkový dosah: 2,9 m


kolesový bager Hidromek
kolesový bager Hidromek
Tatra s hydraulickou rukou
Tatra s hydraulickou rukou
autoplošina / montážna plošina Tatra
autoplošina / montážna plošina Tatra
Volvo FE 280 s hydraulickou rukou
Volvo FE 280 s hydraulickou rukou
autožeriav Tatra
autožeriav Tatra
Renault s hydraulickou rukou
Renault s hydraulickou rukou

Fotogaléria realizovaných prác


Informačné okienko

Vytýčenie pozemku

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Vyčistenie plochy

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, odhrnieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy. 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Prívod vody a elektriny

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač. 

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Vytýčenie základov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.


Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy a hĺbky výkopov. 


Uzemnenie bleskozvodu - pred betónovaním 

Realizujeme aj montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


Ležatá kanalizácia

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.


Základy

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže. V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi vybetónujeme základovú dosku.

Stavebný dozor 

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.