sk

Realizácie záhrad Nitra


 Radovan Daliman

 0911 462 752

                                

Firma Proeko Záhrady s.r.o. 

je rodinná firma, ktorá za svoje dlhoročné pôsobenie zrealizovala množstvo väčších či menších projektov v oblasti úpravy exteriéru a sadovníckych prác. Ponúkame služby v oblasti kompletných realizácií okrasných záhrad, úprav prezentačných plôch firemných pozemkov a výsadby verejnej zelene. Naším cieľom je, aby každý náš zákazník bol čo najviac spokojný. Snažíme sa to dosiahnuť osobitným prístupom k zákazníkovi a kvalitne odvedenou prácou pri každej realizácii. Dávame dôraz na korektný a férový prístup k zákazníkom. 


Zaoberáme sa navrhovaním, realizáciou a údržbou okrasných záhrad, firemných pozemkov a verejnej zelene. Svoje odborné záhradnícke služby ponúkame naším zákazníkom už od roku 2003. Naša rodinná firma dnes ponúka všetkým potencionálnym zákazníkom kompletné riešenie ich exteriéru, od grafického návrhu, cez terénne úpravy až po realizáciu zelene a jej následnú údržbu. 


1) Ponúkame kompletnú odbornú realizáciu automatických závlahových systémov značky HUNTER. Samozrejmosťou je aj záručný a pozáručný servis na nami dodávané závlahy.

2) Okrasné dreviny dodávané našou firmou sú zo špecializovaných certifikovaných škôlok buď od 

slovenských pestovateľov alebo z dovozu v rámci EU. Okrasné dreviny a stromy, ktoré plánujeme a následne vysádzame sú vyberané s ohľadom na vysokú kvalitu rastlinného materiálu. Už pri samotných návrhoch okrasných výsadieb zohľadňujeme budúce stanovište rastlín, klimatické požiadavky, maximálnu možnú udržateľnosť výsadby do budúcnosti, ale i celkový vizuálny, či praktický aspekt novovysadených rastlín.

3) V priebehu posledných rokov sa aj u nás dostávajú do popredia realizácie plôch s "umelou trávou". Mnohí zákazníci s obľubou často využívajú aj takúto možnosť riešenia svojho exteriéru. Umelé dekoračné trávniky nájdu svoje uplatnenie hlavne v okolí bazénov a detských ihrísk, pre výbehy psov, ťažko dostupné a svahovité miesta, jednoducho všade tam, kde je problematické pestovať a udržať pekný živý trávnik.  


Po obhliadke pozemku a vypočutí si približnej predstavy zákazníka o jeho budúcej okrasnej záhrade, navrhneme najvhodnejšie riešenie výsadby drevín, trávnikov ale i iných záhradných, či stavebných úprav. Po následnom zameraní, spracovaní návrhu a po ďalších upresňujúcich konzultáciách, dodáme zákazníkovi finálny grafický 

návrh záhradných úprav, ktorý bude spracovaný originálne a s individuálnym prístupom. Snažíme sa záhradu navrhnúť tak, aby bola v budúcnosti starostlivosť o ňu čo najmenej náročná. Vďaka naším 20 ročným skúsenostiam v oblasti realizácií okrasných záhrad, výsadieb a údržieb zelene, riešime naše grafické návrhy s prihliadnutím aj na praktickú stránku samotnej realizácie záhrady, jej funkčnosť a udržateľnosť do budúcnosti. Tým je zaručená odborná aj praktická stránka navrhovaného diela. 


Založíme Vám krásny hustý zelený trávnik na malých i veľkých plochách buď pokládkou živého trávnika alebo výsevom trávnika. 

1) Pokládka predpestovaného trávového koberca ponúka rýchly a pekný trávnik vo Vašej záhrade na "počkanie". 

Hlavne pre záhrady rodinných domov, na prezentačné priestranstvá firiem a do oddychových zón záhrad odporúčame práve túto voľbu! Trávnik Vám nielen uložíme, ale i kompletne odburiníme a pripravíme pôdu na pokládku, zabezpečíme dopravu materiálu. Pre pokládku trávových kobercov používame len kvalitný materiál od slovenských pestovateľov.
2) Založenie trávnika výsevom využívame hlavne pre väčšie zatrávnené plochy ako parky, ovocné sady, verejné priestranstvá a ihriská. Pre výsev používame len profesionálne kvalitné trávne zmesi. Posúdime danú lokalitu a typ pôdy a taktiež účel, pre ktorý bude trávnik určený a podľa týchto podkladov vyberáme vhodnú trávnu miešanku, ktorá bude najefektívnejšia. Všetky práce od hrubých zemných úprav cez detailnú prípravu pôdy až po výsev a následnú údržbu trávnika robíme pomocou mechanizácie na trávniky. 


Kompletná realizácia záhrady R.D. - Ivanka pri Nitre: návrh záhrady; terénne úpravy; automatický závlahový systém; LED nasvietenie solitérov; hracia plocha pre deti a oddychová zóna; výsadba okrasných drevín, trvaliek a stromov; pokládka trávového koberca
* Táto záhrada sa navrhovala a realizovala s prihliadnutím na požiadavky mladej rodinky s deťmi. Okrasná výsadba drevín je situovaná v zadnej časti záhrady, tvorí jeden súvislý celok a priamo sa prepája s nižšou okrasnou výsadbou a skalničkami so solitérnymi kameňmi pred domom. Záhrade v miernom svahu dominuje centrálny trávnik, ktorý priamo nadväzuje na časť určenú pre deti a záhradný altán s posedením.


Kompletná realizácia okrasnej záhrady R.D. - Šurianky: 3D návrh záhrady; zemné práce a rekultivácia pôdy; inštalácia závlahového systému; kombinovaná výsadba okrasných drevín, trvaliek a stromov; založenie nového trávového koberca
* Keďže dom sa na tomto pozemku nachádza takmer uprostred plánovanej okrasnej záhrady, využili sme existujúce výškové rozdiely v teréne a stavbu sme priamo zakomponovali do záhrady a obklopili ju štýlovou výsadbou. V okolí domu po jeho stranách je rozsiahla zatrávnená plocha, ktorá opticky výsadbu s domom ešte viac zvýrazňuje.


Fotogaléria


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Záhrady

Postavili ste nový dom, kúpili ste staršiu stavbu alebo ste zdedili nehnuteľnosť? Ku každému domu patrí nejaká záhrada. Dnes sú predstavy o vysnívanej modernej záhrade iné ako pred niekoľkými rokmi, kedy slúžila predovšetkým na pestovanie ovocia a zeleniny a chov sliepok. Samozrejme to ale neznamená že dnes to už nikoho nezaujíma, práve naopak.

Každý si tú svoju vysnívanú záhradu ale predstavuje trošku inak. Niekto ako rekreačnú zónu s bazénom a terasou, niekto zase ako okrasnú záhradu so skalkou a kvetinami a niekto tú záhradu chce aby si mohol vypestovať čerstvé ovocie, zeleninu, mať čerstvé mäso a na chov sliepok ktoré budú znášať vajcia.


Okrasné záhrady

Okrasné záhrady sú súčasťou ľudských životov už od nepamäti. Okrasné záhrady by sa mali predovšetkým odvíjať od snov a želaní zákazníkov, samozrejme ale aj od architektúry, kultúry a teplotným podmienkam ktoré v danej krajiny sú. Ich súčasťou sú najrôznejšie jazierka, skalky, záhradné prístrešky, bazény atď... Veľký dôraz je kladený na to aby starostlivosť o okrasnú záhradu zaberala pokiaľ možno čo najmenej času a energie.


Úžitková záhrada

Práca v záhrade spája príjemné s užitočným. Pre úžitkovú záhradu si potrebujeme vyhradiť slnečnú časť záhrady, dobre chránenú pred vetrom ale zároveň aby bola vzdušná. Samozrejme musíme myslieť aj na to, aby pri nej bola prípojka vody.


Rekonštrukcia záhrady

Rekonštrukcia záhrady spočíva v tom že prepracujete aktuálny stav vašej záhrady na nový. Keďže takáto rekonštrukcia záhrady býva veľa krát finančne náročná, treba si spraviť detailný obraz o tom čo chcete zmeniť, čo by ste chceli zachovať a vyčleniť si rozpočet, ktorý na túto rekonštrukciu záhrady chcete použiť. Samozrejme treba si upresniť aj to do akého záhradného štýlu chcete aby sa vaša nová záhrada prerobila. Aj keď jednotlivé prvky môžu pôsobiť samostatne veľmi pekne, skombinované dokopy môžu pôsobiť chaoticky. Preto ak máte dom prispôsobený do jedného architektonického štýlu, môžete tento štýl použiť aj do Vašej novej záhrady.