Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky SabinovViktor Havrila

0949 480 373
Adresa: Janka Jesenského 903/67, 083 01 Sabinov
E-mail: viktor.havrila.atl@gmail.comO nás

Venujeme sa hlavne základovým doskám na kľúč a kanalizačným prípojkám pre Váš rodinný dom, chatu alebo terasu. Veľkou výhodou našej firmy je, že používame vlastné stroje.


Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu,  
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu,
○ zemné a výkopové práce,
○ odborné poradenstvo a dodanie tovaru.


Fotogaléria prác, ktoré sme realizovali


Vozový park

Traktorbager JCB 4CX
Traktorbager JCB 4CX

Traktorbager JCB 4CX 

Hmotnosť: 9 ton
Hĺbkový dosah: 6 m
Vybavenie: lyžice 30/40/60/80 cm a svahovacia lyžica 150


Traktorbager JCB 3CX
Traktorbager JCB 3CX

Traktorbager JCB 3CX 

Hmotnosť: 8 ton
Hĺbkový dosah: 6 m
Vybavenie: lyžice 30/40/60/80 cm a svahovacia lyžica 150cm 


Minibager CAT 303
Minibager CAT 303

Minibager CAT 303 

Hmotnosť: 3300 kg
Hĺbkový dosah: 3 m 
Vybavenie: lyžice 30/50/70 cm a svahovacia lyžica 120 cm 


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).