Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Detva


AZUMA, s.r.o.
Anton Malatinec
0915 169 179 
Adresa: Nová Ves 701/61, 96 212 Detva
E-mail: info@azuma-stav.sk

Naša firma realizuje základové dosky na kľúč a kanalizačné prípojky v meste Detva. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 


Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu,


Fotogaléria realizovaných prác


Vozový park

Wacker Neuson EZ36
Wacker Neuson EZ36

Wacker Neuson EZ36

Hmotnosť: 4 t s VDS
Dĺžka: 5,5 m 
Šírka: 1,75 m
Výška: 2,49 m
Max. dosah: 5,74 m
Hĺbkový dosah: 3,49 m
Vybavenie: lyžice 40/60/80 cm a hydraulická svahovacia lyžica 140 cm a 2D nivelizáciou.


Wacker Neuson ET18
Wacker Neuson ET18

Wacker Neuson ET18

Hmotnosť: 2t s VDS
Dĺžka: 3,85 m
Šírka: 0,99 m
Výška: 2,29 m
Max. dosah: 3,7 m
Hĺbkový dosah: 2,2 m
Vybavenie: lyžice 30/50/60 cm a hydraulická svahovacia lyžica 105 cm.


nakladač Heman 175CC
nakladač Heman 175CC

Šmykom riadený nakladač Heman 175CC

Hmotnosť: 3 t 
Vybavenie: paletizačné vidly


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).