cs

Kanalizační přípojky Frýdek-Mísek


Bobagr s.r.o.

Robin Knězek 

+420 776 731 953  
Adresa: Sládkova 372/8, 70 200 Ostrava
Email: robin.knezek@seznam.cz  

O nás

Realizujeme zemné práce: jímky, čističky, bazény, retenční nádrže, úpravy pozemku, operné steny. Realizujeme také kanalizačné prípojky a bazény na klíč. 


Robin Knězek je také náš partner za oblasti zemní práce a bazény na klíč, odkazy níže:


Kanalizační přípojky rozdělujeme podle:

Sil unášejících odpadní vodu:
○ gravitační - odpadní voda odtéká přirozeně po spádu potrubí, tedy gravitačně,
○ tlaková - odpadní voda se shromažďuje v akumulačním prostoru čerpací stanice odpadních vod a následně je po naplnění přečerpá do nejbližšího gravitačního potrubí, případně přímo do veřejné kanalizace. Tento systém se používá, pokud vnitřní kanalizace vyúsťuje níže, než je dno potrubí stokové sítě.

Odvádění dešťových vod:
○ jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami,
○ dělená - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například tehdy, je-li pro vnitřní kanalizaci objekt pro předčištění nebo je-li kanalizační přípojka tlaková. Dělená kanalizační přípojka tedy může být,
○ splašková nebo dešťová (i z možností vsakovacího systému).