Powered by Smartsupp

Zemní a výkopové práce Plzeňský kraj


Vyberte okres

ve kterém hledáte dodavatele pro zemní a výkopové práce.

Informační okénko

Výkop pro základy na klíč

Součástí základů je výkop a ten by měl být realizován do nezamrzlé hloubky a podle projektu by mělo do něj být vloženo uzemnění a uvázané železo. Výkop základů by měl být zalit do tří dnů od výkopu, pokud se to v rámci plánu nepodaří tak posledních 30 cm by mělo být před zalitím dokopáno.

Výkop pro základy na klíč
Výkop pro základy na klíč

Výkop kanalizační přípojky

Výkop na kanalizační přípojku by měl být tak široký, aby člověk do výkopu mohl vejít a manipulovat s troubou. V případě větších hloubek je třeba použít pažení výkopu. Ke kanalizačním přípojkám se často využívá i ruční dokopávání a to především pro vyhledávání inženýrských sítí.

Výkop vodovodní přípojky

Na vodovodní přípojku je třeba připravit výkop tak, aby vodovodní trubka byla z každé strany obkopána alespoň 20 cm a rozměr výkopu by měl být alespoň 120 cm aby tam měl vodoinstalatér dostatečný prostor při zapojování.

Výkop a zapojení kanalizační přípojky
Výkop a zapojení kanalizační přípojky

Výkop pod zámkovou dlažbu

Výkop pod zámkovou dlažbu je velmi důležitý. Není vhodné dát kámen na neupravený terén. Zeminu pod zámkovou dlažbu je třeba vyspádovat směrem od domu a zhutnit. Stezky by měly být vykopány alespoň na 20 cm a parkovací plocha na 40 centimetrů a více.


Výkop na vodovodní šachtu

Výkop pro vodovodní šachtu se kope stejně jako žumpa, to znamená alespoň 40 centimetrů širší z každé strany, aby se dala zemina zhutnit.

Výkop na žumpu

Výkop na osazení žumpy se většinou provádí traktorbagrem, samozřejmě pokud to prostor dovolí. Pokud to ale prostor nedovalí, tak je pak vhodný minibagr s větším dosahem. Výkop na žumpu je třeba také provést tak, aby byla z každé strany alespoň 40cm vůle a aby se dala zemina zhutnit kolem žumpy.


Výkop na bazén 

Je třeba provést přesně podle pokynů výrobce. Netřeba samozřejmě zapomenout na šachtu kde bude umístěno vybavení bazénu. Je mnoho druhů bazénů a každý má jiný postup při výkopových pracích, proto je třeba si jej vyžádat od výrobce.

Výkop na bazén
Výkop na bazén

Výkop základů na plot

Výkop základu na plot by měl být také do nezamrzlé hloubky, což je přibližně 80 cm a šířka by měla být širší než plot alespoň o 5 až 10 centimetrů. V případě, že je na plot vyvíjen tlak z boku, tak základ děláme 20 až 30 cm širší než šířka plotu.

Výkop na opěrnou zeď

Výkop na opěrnou zeď je velmi důležitý a je velmi dobré se poradit se statikem nebo dodavatelem plotových tvárnic, protože čím větší nápor bude na zeď, tím širší je třeba základ.

Výkop základů na plot
Výkop základů na plot

Zemní a výkopové práce

Pro zemní a výkopové práce je třeba najít vhodný stroj. Vše závisí na kopání místa kolem výkopů a přístupu k výkopům na zemní výkopové se práce se používá minibagr, traktorbagr, kolový bagr, pásový bagr, kráčející bagr a různé jiné druhý bagrů. Pro zemní práce se používá i UNC nakladač nebo jinak řečeno smykem řízený nakladač, který je velký pomocník při přesunu země a sypkých materiálů v rámci pozemku. Na smykem řízený nakladač lze využít i paletizační vidle nebo mixovací lžíce na beton.

Zemní a výkopové práce
Zemní a výkopové práce

Vyrovnávání
Vyrovnávání je detailně upravování země nebo kamene zpravidla již na závěr. U velkých ploch se používá buldozer u malých kolem domu je nejvhodnější minibagr.
Vyrovnávání
Vyrovnávání

Svahování pozemku

Je to vlastně úprava terénu do přirozených tvarů, tedy mírných vyvýšenin nebo opačně prohlubní. Přechod mezi těmito útvary však musí být velmi plynulý, aby působil co nejvíce přirozeně a zanechával dojem přirozeně zvlněného terénu.

Terasování pozemku

Pokud je váš pozemek jeden velký svah tak buď jej necháte celý ve spádu nebo se u vás vykopou terasy, které můžete využívat různým způsobem. Například na jedné si můžete udělat zahrádku, na druhé altán, na třetí bazén nebo cokoli Vás napadne.

Svahování pozemku
Svahování pozemku

Úprava terénu

Úprava terénu se využívá například k vyrovnání nerovností na pozemku ideálním řešením je roztažení nové země. Úprava terénu se dá provádět traktorbagrem UNC, nakladačem země nebo i minibagrem a je to takzvaná úprava hrubě. Úprava terénu se používá často na stavbách, kolem domu, jednou je třeba přesnou zem, jednou je třeba vyrovnat pod lešení a jednou je třeba upravit terén na trávník.

Úprava terénu
Úprava terénu

Vyrovnání země

Pro hrubé vyrovnání země je vhodný traktorbagr (např. JCB). Většinou má traktorbagr lžíci, která se nazývá žralok a která je uzpůsobena pro takové vyrovnávání země.

Vyrovnání země
Vyrovnání země

Výkop na drenáž

V případě že je pozemek vystaven vodě nebo potřebuje svést vodu tak se na pozemku vykope drenáž. Voda do drenáže může jít buď ze střechy nebo z obvodu domu, popřípadě z odvedení vody od opěrné zdi nebo jiného záchytného bodu. Drenáž může být buď z kulatých kamenů od frakce 16-22, ale klidně i 22-63, zabalených do geotextilie, z plastových palet zabalených do geotextilie nebo se vyrábějí i drenážní systémy s možností využití vody. Jáma na drenáž se vypočítá podle srážlivosti ale i typu země, například průměrná srážlivost v Nitře je 584,1 mm za rok na metr čtvereční, takže při výpočtu na drenáž se používá vzorec (m2 střechy x 0,05841 srážlivost = m3 drenáže). Příklad 100 m2 střechy x 0,05841 = 5,841 m3 velikost drenáže. Příklad na skalnatém plese je úhrn srážek cca 1500 mm tak by měla mít drenáž 15 m3. Chcete-li aby vám nad drenáží rostla tráva tak dejte na ni alespoň 50 CM a více země.

Výkop na drenáž
Výkop na drenáž
Drenáž
Drenáž

Stroje nebo některé značky strojů, které se používají při zemních a výkopových pracích:

JCB, Komatsu, traktorbagr, minibagr, UNC, Locust, nakladač, smykem řízený nakladač, pásový bagr, kráčející bagr, buldozer, vibrační deska, vibrační noha, vibrační válec.