Powered by Smartsupp

ceník

Ceník platný od 24.11.2023
Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceník za prezentaci vaší firmy

Počet oblastí/měst Původní cena Slevněná cena Poskytnutá sleva Poskytnuté služby
1× oblast/město 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 1× vytvořená stránka
1× Facebook | 1× Instagram | 1× LinkedIn
2× oblast/město 12 000 Kč 9 600 Kč 2 400 Kč 2× vytvořená stránka
2× Facebook | 2× Instagram | 2× LinkedIn
3× oblast/město 18 000 Kč 13 200 Kč 4 800 Kč 3× vytvořená stránka
3× Facebook | 3× Instagram | 3× LinkedIn
4× oblast/město 24 000 Kč 16 800 Kč 7 200 Kč 4× vytvořená stránka
4× Facebook | 4× Instagram | 4× LinkedIn
5× oblast/město 30 000 Kč 20 400 Kč 9 600 Kč 5× vytvořená stránka
5× Facebook | 5× Instagram | 5× LinkedIn
6× oblast/město 36 000 Kč 24 000 Kč 12 000 Kč 6× vytvořená stránka
6× Facebook | 6× Instagram | 6× LinkedIn
7× oblast/město 42 000 Kč 27 600 Kč 14 400 Kč 7× vytvořená stránka
7× Facebook | 7× Instagram | 7× LinkedIn
8× oblast/město 48 000 Kč 31 200 Kč 16 800 Kč 8× vytvořená stránka
8× Facebook | 8× Instagram | 8× LinkedIn
9× oblast/město 54 000 Kč 34 800 Kč 19 200 Kč 9× vytvořená stránka
9× Facebook | 9× Instagram | 9× LinkedIn
10× oblast/město 60 000 Kč 38 400 Kč 21 600 Kč 10× vytvořená stránka
10× Facebook | 10× Instagram | 10× LinkedIn
11× oblast/město 66 000 Kč 42 000 Kč 24 000 Kč 11× vytvořená stránka
11× Facebook | 11× Instagram | 11× LinkedIn
12× oblast/město 72 000 Kč 45 600 Kč 26 400 Kč 12× vytvořená stránka
12× Facebook | 12× Instagram | 12× LinkedIn
13× oblast/město 78 000 Kč 49 200 Kč 28 800 Kč 13× vytvořená stránka
13× Facebook | 13× Instagram | 13× LinkedIn
14× oblast/město 84 000 Kč 52 800 Kč 31 200 Kč 14× vytvořená stránka
14× Facebook | 14× Instagram | 14× LinkedIn
15× oblast/město 90 000 Kč 56 400 Kč 33 600 Kč 15× vytvořená stránka
15× Facebook | 15× Instagram | 15× LinkedIn
16× oblast/město 96 000 Kč 60 000 Kč 36 000 Kč 16× vytvořená stránka
16× Facebook | 16× Instagram | 16× LinkedIn
17× oblast/město 102 000 Kč 63 600 Kč 38 400 Kč 17× vytvořená stránka
17× Facebook | 17× Instagram | 17× LinkedIn
18× oblast/město 108 000 Kč 67 200 Kč 40 800 Kč 18× vytvořená stránka
18× Facebook | 18× Instagram | 18× LinkedIn
19× oblast/město 114 000 Kč 70 800 Kč 43 200 Kč 19× vytvořená stránka
19× Facebook | 19× Instagram | 19× LinkedIn
20× oblast/město 120 000 Kč 74 400 Kč 45 600 Kč 20× vytvořená stránka
20× Facebook | 20× Instagram | 20× LinkedIn

Po úhradě zálohy ve výši 2500 CZK (s DPH) začneme s přípravou Vašeho profilu. Profil bude následně poslán na kontrolu a schválení z Vaší strany 

Cena za naše služby je jasně stanovena a férová. Za jedno město a jednu vybranou stavební oblast je Vaše investice pouze 6000 CZK bez DPH na 365 dní, což je 500 CZK měsíčně. 

(tuto částku každý vydělá za 1 pracovní den).

Co všechno to zahrnuje a kolik to stojí?

1️⃣ Hlavní oblast: Cena za jedno město (např. Uničov) a jednu vybranou stavební oblast (např. kanalizační přípojky) je 6000 CZK bez DPH na 365 dní, což je 500 CZK měsíčně.

Vytvořena jedna podstránka:

https://www.vykopeme.eu/cz/kanalizacni-pripojky-unicov/

2️⃣ Doplnková oblast: Pokud si v městě, které jste si objednali (např. Uničov), přejete přidat ještě další stavební oblast (např. zemní a výkopové práce), cena za každou další stavební oblast je 3600 CZK bez DPH. (To znamená, že pokud byste chtěli v městě Uničov zastupovat stavební oblasti "kanalizační přípojky" a "zemní a výkopové práce", celková cena je 9600 CZK + DPH na 365 dní).

Vytvořeny dvě podstránky přímo přizpůsobeny objednaným oblastem:

https://www.vykopeme.eu/cz/kanalizacni-pripojky-unicov/

https://www.vykopeme.eu/cz/zemni-a-vykopove-prace-unicov/

3️⃣ Doplnkové město: Pokud byste k městu, které jste si objednali (např. Uničov), chtěli přibrat ještě další město (např. Olomouc) v dané stavební oblasti (např. kanalizační přípojky), cena za každé další město je 3600 CZK bez DPH. (To znamená, že pokud byste chtěli v stavební oblasti "kanalizační přípojky" zastupovat města "Uničov" a "Olomouc", celková suma je 9600 CZK + DPH na 365 dní).


Po dokončení a schválení Vašeho profilu Vám bude vystavena faktura na uhrazení zbývající částky. V případě, že zbývající částka nebude uhrazena do 7 dnů, Vaše informace budou dočasně odstraněny z naší stránky až do okamžiku přijetí platby.

Po přijetí celé platby, budete oficiálně představeni na našich sociálních sítích jako náš cenný partner.

Mějte na paměti, že zálohová platba je nevratná, ale je krokem k začátku naší úspěšné spolupráce.


Těšíme se na úspěšnou spolupráci a věříme, že naše služby přispějí k rozvoji Vašich podnikatelských aktivit.