Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky registrace a používání služeb portálu www.vykopeme.eu platné od 1.7.2022.

Poskytovatel - znamená provozovatel portálu www.vykopeme.eu, který poskytuje "Partnerům" služby na tomto portálu. Provozovatelem platformy je Radovan Daliman - vykopeme.eu, sídlo firmy: Síla 68, 951 24 Nové Sady, IČO: 50 444 000.

Partner - fyzická nebo právnická osoba, využívající služeb na portálu vykopeme.eu a další služby marketingové podpory (např. sociální sítě, exteriérová reklama, samolepky na auto/stroj, v případě zájmu vizitky a banner).

Smlouva - uzavřená mezi poskytovatelem a partnerem. Smlouvou se rozumí zaslání faktury partnerovi s vyznačenou dobou platnosti poskytování služeb.

Služba - poskytnutí a vytvoření samostatné podstránky pro partnera na portálu vykopeme.eu, propagace podstránky zákazníka na sociálních sítích a další marketingová podpora. Vždy jen jeden zákazník pro konkrétní město a vybranou stavební oblast.

Cena služby - znamená částku dohodnutou mezi Poskytovatelem a Partnerem za vytvoření podstránky na portálu www.vykopeme.eu na dobu na které se obě strany dohodnou a za příslušnou marketingovou podporu.

Podstránka - vytvoření "stavebního" profilu pro Partnera, na kterém budou zveřejněny jeho kontaktní údaje, videa, fotografie podle podkladů, které nám Partner zaslal.

Ceník - cena za službu se odvíjí od délky "spolupráce" mezi Poskytovatelem a Partnerem a od úrovně marketingové podpory. Ceny za vizitky a bannery jsou za aktuální prodejní cenu.

Obsah marketingové podpory

Znamená zejména text, grafiku, obrázky, hudbu, audio, video, soubory, informace nebo jiné materiály, uvedené v podstránce Partnera, ve zprávách a jejich vláknech, v hodnoceních a jakékoli další informace nebo materiály dostupné, zpřístupněné nebo sdílené na www.vykopeme. eu a připojených sociálních sítích.

Pravidla používání služby

Po projevení zájmu služby ze strany Partnera, mu Poskytovatel pošle elektronikou formou vstupní formulář který Partner vyplní nebo jej Partner vyplní spolu s obchodním zástupcem přímo v telefonu. Po vyplnění vstupního formuláře, včetně příloh bude do 48 hodin vystavena zálohová faktura. Po přijetí platby bude objednávka zpracována a spuštěna marketingová podpora pro Partnera viz. "Termín dodání".

Způsob platby

Bankovním převodem na účet, podle údajů uvedených na zaslané zálohové faktuře.

Způsob dodání

Objednané služby jsou dodány vytvořením podstránky na portálu vykopeme.eu v souladu se zaslaným vstupním formulářem.

Termín dodání

Po přijetí platby bude nejpozději do 7 pracovních dnů partnerovi zpracována jeho podstránka. Další marketingová podpora bude zpracovávána přiběžně po celé období dohodnuté spolupráce mezi Poskytovatelem a Partnerem.

Storno

Partner má právo na zrušení objednané služby zdarma do 7 dnů od vyplnění vstupního formuláře, ve kterém Partner nebo náš obchodní zástupce zaškrtl kolonku "Objednávám si služby s povinností platby". V případě zrušení objednané služby po 7 dnech ode dne kdy vyplnil Partner alebo náš obchodní zástupce vstupní formulář je storno poplatek 20% z částky na které byli Partner s Poskytovatelem dohodnuti při vyplněném vstupním formuláři. Partner musí zaslat žádost o zrušení objednané služby písemnou formou nebo elektronickou formou (email - info@vykopeme.eu). V případě, že Partner má již vytvořenou podstránku má právo od smlouvy odstoupit, avšak bez nároku na vrácení poplatku.

Řešení sporů

Poskytovatel není dodavatelem nebo prodejcem stavebních nebo řemeslnických materiálů nebo zařízení do prostor a neodpovídá za chyby nebo škody způsobené zaměstnanci nebo prodejci společností registrovaných na místě. Poskytovatel není povinen řešit stížnosti nebo jiné spory. Poskytovatel neodpovídá za nesprávné údaje zveřejněné na podstránce Partnera (kontaktní údaje, videa, fotografie, služby atd..).

Ochrana práv duševního vlastnictví

Obsah webového profilu jednotlivého Partnera a všechna duševní vlastnictví Partnerů jsou vlastnictvím Partnerů. Obsah a duševní vlastnictví Partnera se zveřejňuje výlučně s jeho ústním nebo písemným souhlasem. Na žádost Partnera, která musí být zaslána písemnou formou (email - info@vykopeme.eu), správce okamžitě odejme duševní vlastnictví nebo vymaže profil Partnera. Celý obsah webového profilu autora, a zejména obrázky odkazů a popisů, může editovat pouze Poskytovatel.

Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Partner výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona č.j. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon") pro potřeby Poskytovatele. Poskytovatel jedná v souladu se Zákonem a poskytnuté informace Partnerem budou použity pouze pro účely plnění Smlouvy. Poskytovatel bude uchovávat následující druhy informací o Partnerovi - Jméno a příjmení, kontaktní údaje o firmě, adresa, tel. kontakt, email, fotografie a videa. Všechny zmíněné informace o Partnerovi bude Poskytovatel používat výlučně pro marketingové aktivity za účelem zvýšení povědomí o podnikání Partnera. Uhrazením faktury Partner souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od Partnera užívá Poskytovatel výhradně pro vnitřní potřebu Poskytovatele a neposkytuje je třetím osobám.

Poskytovatel získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k plnění Smlouvy.

V případě změn postupů o ochraně osobních údajů má Poskytovatel povinnost o všech těchto změnách informovat Partnera písemnou formou.

Doba trvání smluvního vztahu

Smluvní vztah nabývá platnosti vytvořením podstránky a zasláním "ostré" faktury Partnerovi a končí uplynutím dohodnutého období uvedeného na faktuře. Partner má přednostní právo na prodloužení spolupráce na další období ve městě a v dané stavební oblasti které zastupoval. Pokud Partner neprojeví zájem o prodloužení spolupráce do 7 dnů, Poskytovatel má právo nahradit současného Partnera pro dané město a danou stavební oblast jiným Partnerem.

V případě více nepříznivých recenzí od zákazníků má Poskytovatel právo zrušit dohodnutou spolupráci s Partnerem předčasně. Poskytovatel má povinnost o takovém rozhodnutí Partnera informovat písemnou formou.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel webové stránky www.vykopeme.eu si vyhrazuje právo na změnu všeobecných podmínek používání služby pro zákazníky bez předchozího upozornění. Poskytovatel usiluje o přesnost a aktuálnost informací ve všech částech webové stránky. Dojde-li ke zjištění nepřesnosti informací, prokáže ochotu opravit chyby na základě odůvodněného upozornění. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů.

Obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a Partnerem se řídí platnými Obchodními smlouvami a jsou vyhotoveny v souladu s dokumenty: 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. j. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.