Powered by Smartsupp

Základové desky na klíč


Vyberte kraj

Základy na domě jsou velmi důležité, naši stavební partneři si to uvědomují a podle toho je také realizují. 

Informační okénko pro naše zákazníky

Vytyčení pozemku

Hranice pozemku vytyčíme geodetem - osobou, která má způsobilost provádět geodetické a kartografické činnosti.


Vyčištění plochy

Z celé plochy staveniště zlikvidujeme všechny porosty, odhrneme ornici (uděláme tzv. skrývku ornice) v tloušťce 20 až 50 cm a vyvezeme ji na příslušnou skládku. Stromy na staveništi můžeme odstranit pouze na základě povolení. Chcete-li některé zachovat, zajistěte je proti mechanickému poškození oplocením. Pokud je na staveništi objekt ke zbourání, vzniklý odpad odvezeme na skládku (kromě materiálu, který byste mohli využít při zásypových pracích).


Přístupová cesta na stavbu

Budoucí zpevněné plochy.

Příjezdové komunikace zřizujeme k hranicím pozemku. Napájíme je na vstup vozidel na staveniště. Jejich zřízení a napojení na veřejnou komunikaci musí odpovídat požadavkům silničního provozu. Staveništní komunikace jsou nejvhodnější štěrkové, které se mohou využívat jako podkladové vrstvy definitivních komunikací.


Přívod vody a elektřiny

Na stavbě je zapotřebí staveništní rozvaděč.

Přívod vody a elektrické energie na staveniště musí být legálně zajištěn z vhodného přípojného místa. Přívody se zřizují na hranici staveniště, kde se umísťují i měřící zařízení. Další rozvody na staveništi jsou záležitostí zařízení staveniště.


Vytyčení základů

Hranice základových pásů a základů vytyčíme geodetem - osobou, která má způsobilost provádět geodetické a kartografické činnosti. V ceně je vytyčovací protokol s autorizačním ověřením, zaměření základů, zaměření uložení DT, zaměření bodu NULA.


Výkopové práce

Volba způsobu realizace výkopových prací závisí na rozsahu výkopů, druhu zeminy a hloubce výkopů.


Uzemnění hromosvodu - před betonováním

Realizujeme také montáž pásoviny pro uzemnění hromosvodu základový uzemňovač položíme po okraji výkopu těsně pod základy. Uzemňovací tyče zatlačíme do dostatečné hloubky pod základ, aby nám nepřekážely při izolaci a dalších krocích výstavby.


Ležatá kanalizace

Seznam vývodů není krátký, a proto je důležité mít naprosto jasnou představu o rozmístění v domě ještě před zahájením výkopových prací. Rádi vám poradíme, jaká vyústění potřebujete pro Váš případ. Pokud si tedy neumíte poradit, neváhejte a vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.


Základy

Po výkopových pracích a uzemnění následuje betonování základových pásů. Následně realizujeme ukládání DT tvárnic a výztuže. V základech vynecháme přestupy na instalace. Po položení ležatých instalačních rozvodů a zhutnění násypů mezi základovými pásy vybetonujeme základovou desku.


Stavební dozor

Základem činnosti stavebního dozoru je dohlížet nad stavebními pracemi.