Powered by Smartsupp

Dům na klíč Plzeň - DoubravkaAVOS Plzeň, spol. s r.o.
Mgr. Tomáš Zbořil

+420 776 853 235  

Adresa: Božkovská 609/14, 326 00 Plzeň

Email: zboril@avos-plzen.cz


O nás

Naše stavební firma působí na trhu již od roku 1993. V poslední době se nejvíce věnujeme stavbě rodinných domů, komplexním dodávkám elektromontáží  a dodávkam technologických celků pro zdravotně technická zařízení staveb. Pracujeme na nových výstavbách i na rekonstrukcích.

Zaměstnáváme přibližně 25 kvalifikovaných řemeslníků. K dispozici máme skladové prostory, zámečnickou dílnu a pestrou mechanizaci (bagry, nákladní auta, dodávky, svářecí soupravy, míchačky, sbíjecí kladiva, vibrační desky a další drobné stroje a nářadí pro kompletní stavební a elektromontážní činnost).


AVOS Plzeň, spol. s r.o. je také náš partner za oblasti zemní a výkopové práce
a
štěrkopísky, odkazy níže:


Vozový park

Pásový bagr SCHAEFF HR 12
Pásový bagr SCHAEFF HR 12


Pásový bagr SCHAEFF HR 12

Hmotnost: 1,63 t
Šířka: 1 m
Délka: 2,5 m
Výška: 2,39 m
Maximální dosah: 3,46 m
Hloubkový dosah: 2,4 m


Pásový bagr SANY SY26U
Pásový bagr SANY SY26U


Pásový bagr SANY SY26U

Hmotnost: 2,6 t
Šířka: 1,55 m
Délka: 4,28 m
Výška: 2,43 m
Maximální dosah: 4,85 m
Hloubkový dosah: 2,80 m


Traktorbagr Fiat Kobelco
Traktorbagr Fiat Kobelco


Traktorbagr Fiat Kobelco

Hmotnost: 8,36 t
Šířka: 2,43 m
Délka: 5,72 m
Výška: 3,89 m


Nosič kontejnerů Iveco
Nosič kontejnerů Iveco Iveco

kontejnerové auto


Mercedes Atego
Mercedes AtegoMercedes Atego

kontejnerové auto​Avia
AviaAvia 

kontejnerové auto


Renault Master
Renault Master


Renault Master

auto sklápěčFotogalerie


Jaký je postup při dome na kľíč?

Vytyčení pozemku Plzeň

Hranice pozemku vytyčíme geodetem - osobou, která má způsobilost provádět geodetické a kartografické činnosti.

Dům na klíč Plzeň
Dům na klíč Plzeň

Vyčištění plochy Plzeň

Z celé plochy staveniště zlikvidujeme všechny porosty, odhrneme ornici (uděláme tzv. skrývku ornice) v tloušťce 20 až 50 cm a vyvezeme ji na příslušnou skládku. Stromy na staveništi můžeme odstranit pouze na základě povolení. Chcete-li některé zachovat, zajistěte je proti mechanickému poškození oplocením. Pokud je na staveništi objekt ke zbourání, vzniklý odpad odvezeme na skládku (kromě materiálu, který byste mohli využít při zásypových pracích).

dum na klic plzen
dum na klic plzen

Přístupová cesta na stavbu Plzeň

Budoucí zpevněné plochy.

Příjezdové komunikace zřizujeme k hranicím pozemku. Napájíme je na vstup vozidel na staveniště. Jejich zřízení a napojení na veřejnou komunikaci musí odpovídat požadavkům silničního provozu. Staveništní komunikace jsou nejvhodnější štěrkové, které se mohou využívat jako podkladové vrstvy definitivních komunikací.

dum na klíč plzeň
dum na klíč plzeň

Přívod vody a elektřiny Plzeň

Na stavbě je zapotřebí staveništní rozvaděč.

Přívod vody a elektrické energie na staveniště musí být legálně zajištěn z vhodného přípojného místa. Přívody se zřizují na hranici staveniště, kde se umísťují i měřící zařízení. Další rozvody na staveništi jsou záležitostí zařízení staveniště.


Vytyčení základů Plzeň

Hranice základových pásů a základů vytyčíme geodetem - osobou, která má způsobilost provádět geodetické a kartografické činnosti. V ceně je vytyčovací protokol s autorizačním ověřením, zaměření základů, zaměření uložení DT, zaměření bodu NULA.


Výkopové práce

Volba způsobu realizace výkopových prací závisí na rozsahu výkopů, druhu zeminy a hloubce výkopů.


Uzemnění hromosvodu - před betonováním Plzeň

Realizujeme také montáž pásoviny pro uzemnění hromosvodu základový uzemňovač položíme po okraji výkopu těsně pod základy. Uzemňovací tyče zatlačíme do dostatečné hloubky pod základ, aby nám nepřekážely při izolaci a dalších krocích výstavby.


Ležatá kanalizace Plzeň

Seznam vývodů není krátký, a proto je důležité mít naprosto jasnou představu o rozmístění v domě ještě před zahájením výkopových prací. Rádi vám poradíme, jaká vyústění potřebujete pro Váš případ. Pokud si tedy neumíte poradit, neváhejte a vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.


Základy Plzeň

Po výkopových pracích a uzemnění následuje betonování základových pásů. Následně realizujeme ukládání DT tvárnic a výztuže. V základech vynecháme přestupy na instalace. Po položení ležatých instalačních rozvodů a zhutnění násypů mezi základovými pásy vybetonujeme základovou desku.


Po základové desce následuje výstavba hrubé stavby Plzeň

Zdění zdí a příček

Před zděním není třeba zapomenout na izolaci pod zdivo tkz. vodorovnou izolaci a následně i svislou izolaci na základovou desku a zdivo. Při zdění stěn máte na výběr z různých materiálů. Buď se rozhodnete pro montované dřevodomy, cihlu nebo pórobeton jako například Porotherm, Heluz nebo Ytong případně Porfix či Veloxu. Při výběru správného materiálu se určitě poraďte se zkušeným profesionálem. Třeba mít na mysli hlavně účel stavby v souladu s termoizolačními vlastnostmi a výši rozpočtu na stavbu.


Střecha Plzeň

Výběr střechy pro Váš dům není vůbec jednoduchá záležitost. Pokud stavíte nový dům, vyberte si typ střechy, který vám bude nejvíc vyhovovat. Šikmá nebo rovná? Víte, že na trhu je více než 20 typů střech podle jejich tvaru? U jednotlivých střech jsou velké rozdíly z hlediska ceny, vzhledu i provedení.


Okna, francouzská terasová okna a vchodové dveře Plzeň

Okna jsou také jednou ze zásadních výběrů, známe například dřevohliníková, hliníková, dřevěná, plastová okna a také dveře. také lze zvolit různé barevné varianty a také že zda dvoj-sklo nebo tří-sklo. Na terasu lze využít takzvané francouzské okno.


Instalace - vodoinstalace, instalace topení, elektroinstalace, rekuperace, podlahový polystyren Plzež

Po zastřešení domu a osazení oken jsou na řadě profesionálové kteří musí provést rozvody na vodu, topení nebo elektřinu. Většina se zasekává do stěn nebo ukládá do podlahy nad nebo pod podlahový polystyren, který je také součástí této fáze výstavby.


Omítky Plzeň

Omítky rozdělujeme podle umístění (vnější a vnitřní), použitého materiálu (vápenné - používá se jako jednovrstvá v tloušťce 10 až 12 mm, cementové 15 mm), sádrové, vápeno-cementové (10 - 12 mm), štukové (20 mm), hliněné (20 - 25 mm) a úpravy povrchu (hrubé, hladké, ozdobné).

Postup při omítání

Omítáme ručně nebo strojem. Vnitřní omítky se nanášejí tehdy, je-li hotova hrubá stavba. Podklad musí být připraven tak, aby zajistil přilnavost malty, musí být čistý, zárubně a okna zakrýváme. Osadíme maltové terče, ocelové omítníky do svislé polohy a nahazujeme jádro zednickou lžící mezi omítníky postupně v pásech.

Maltu po nahození stahujeme pomocí desky a na ztuhlou jádrovou omítku nanášíme lícní vrstvu natahováním pomocí hladítka. Nakonec povrch vyhladíme.


Betonování/ Betonové potěry Plzeň

Betonový potěr (také cementová mazanina, cementový potěr) je ve stavebnictví část podlahové konstrukce, která je upravena před ztuhnutím tak, aby dosáhla co nejvyšší pevnosti a rovinnosti.

Betonový potěr může být realizován několika způsoby:

Připojený potěr (tzv. spřažený) Podkladní konstrukce je dostatečné kvality umožňující připojení pomocí kontaktního můstku. Oddělený potěr (např. na separační PE fólii) Podkladní konstrukce je únosná, avšak není možné připojení - masný povrch, různé materiály a pod.

Plovoucí potěr (např. na tepelné izolaci) Podkladní konstrukce - vrstva je stlačitelná a je proto nutný důraz na pevnost samotného potěru, který roznáší všechna zatížení.


Sádrokartony Plzeň

Sádrokartony nebo také sádrokartonové desky, je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se pak vysouší v tzv. sušárnách. Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěné silikonem. Tyto desky se využívají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě k dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. 

Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnazším řešením tzv. sádrokartonu. suché výstavby. Díky tomuto systému lze stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoli interiéru. 


Obklady a dlažby Plzeň

Jedním z dalších výběrů je výběr obkladů a dlažeb do domů. Je velmi mnoho variací a možností už si jen vybrat správný a to ať už podle kvality nebo ceny.


Malování Plzeň

Malování může být formou stříkání nebo nanášení válcem. Je obrovské množství barev na stěny, které si můžete dát namíchat přesně podle vašich představ. Známe různé druhy technik jestli je to hladká malovka nebo se válcem dělá textura.


Kompletace topení, sanity a elektra Plzeň

Po ukončení omalovánek a obkladů následuje kompletace topení, sanity a elektra.


Podlahy a dlažby v interiéru Plzeň

Nejdůležitějším krokem při pokládce podlahy a dlažby je výběr vhodného materiálu. Podlaha se skládá z podkladové a vyrovnávací vrstvy a také z izolační vrstvy, která má za úkol podlahu zvukově či tepelně izolovat, ale chrání také proti vodě. Viditelnou vrstvou podlahy je jejich povrch, který může být z různých materiálů.


Montáž dveří a zárubní Plzeň

Dveře a zárubně jsou jedním z hlavních doplňků v domácnosti. Známe více druhů zárubní jako například obložkové zárubně, železné nebo dřevěné.


Zateplení Plzeň

Také jsou různé druhy zateplení a záleží na projektantu které zateplení navrhne aby dům splňoval požadované vlastnosti a certifikáty. Zateplení známe například: dřevovláknitá izolace, minerální vlna a polystyren.


Zachytávání střešních splavenin Plzeň

Okapový systém se osadí po fasádě a může být řešen různými druhy materiálů.

Odvádění dešťových vod:
○ jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami,
○ dělená - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například tehdy, je-li pro vnitřní kanalizaci objekt pro předčištění nebo je-li kanalizační přípojka tlaková. Dělená kanalizační přípojka tedy může být,
○ splašková nebo dešťová (iz možností vsakovacího systému).


Kuchyňská linka a vestavěné skříně Plzeň

Součástí domu na klíč jsou také kuchyňské linky a vestavěný nábytek jako skříně a šatníky.


Stavební dozor Plzeň

Základem činnosti stavebního dozoru je dohlížet nad stavebními pracemi.