Powered by Smartsupp

Kanalizační přípojky UničovMiroslav Knebl  
+420 605 065 092  
Adresa: Nová Hradečná 122 , 783 83  Nová Hradečná
Email: mira.knebl5@seznam.cz


O nás 

Naše firma realizuje: kanalizační přípojky, přípojky vody, výkopy jezírek, výkop základů 
a jiné zemní práce.

Všechny bagry otočné, mimoosé kopání, naklapěcí svahovky.

Také máme k dispozici na přepravu kontejnerový Man.


Miroslav Knebl je také náš partner za oblast zemní práce, odkaz níže:


Vozový park

Mikrobagr MPT 82-1500 SPHINX
Mikrobagr MPT 82-1500 SPHINX

Mikrobagr MPT 82-1500 SPHINX

Hmotnost: 0,76 t
Šířka: 0,82 m
Délka: 2,4 m
Výška: 2,3 m
Hloubkový dosah: 1,7 mCAT 305 CR
CAT 305 CR

CAT 305 CR

Hmotnost: 5,6t

Šířka: 2 m
Délka: 5,46 m
Výška: 2,55 m
Hloubkový dosah: 3,8 mJCB 8016
JCB 8016

JCB 8016

Hmotnost: 1,6 t

Šířka: 1 m
Délka: 2,4 m
Výška: 2,34 m
Hloubkový dosah: 2,5 m 


MAN nosič kontejnerů
MAN nosič kontejnerů

Man, nosič kontejnerůFotogalerie


Kanalizační přípojky rozdělujeme podle:

Sil unášejících odpadní vodu:
○ gravitační - odpadní voda odtéká přirozeně po spádu potrubí, tedy gravitačně,
○ tlaková - odpadní voda se shromažďuje v akumulačním prostoru čerpací stanice odpadních vod a následně je po naplnění přečerpá do nejbližšího gravitačního potrubí, případně přímo do veřejné kanalizace. Tento systém se používá, pokud vnitřní kanalizace vyúsťuje níže, než je dno potrubí stokové sítě.

Odvádění dešťových vod:
○ jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami,
○ dělená - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například tehdy, je-li pro vnitřní kanalizaci objekt pro předčištění nebo je-li kanalizační přípojka tlaková. Dělená kanalizační přípojka tedy může být,
○ splašková nebo dešťová (i z možností vsakovacího systému).