cs

Zámkové dlažby Hradec Králové


TERESTAV s.r.o.

Lukáš Žitek

+420 602 304 584
Adresa: Libčany 21, 50 322 Libčany
Email: info@terestav.cz 


Tato firma realizuje také zemní a výkopové práce, odkaz níže:


O nás 

Naše firma realizuje: Výkop základů, přípojky vody, výkopy jezírek, výkop žumpy, srovnání pozemku, výkop bazénu a jiné zemní práce. Také realizujeme odvoz a dovoz země.

Také máme k dispozici na přepravu kontejnerový Man a Ford Transit.


Vozový park

JCB 3CX
JCB 3CX

JCB 3CX

Hmotnost: 8,2 t
Šířka přední lžíce: 2,35 m
6 v 1 s paletizačními vidlemi
Objem lžíce: 1 m³
Maximální dosah: 6,52 m
Hloubkový dosah: 5,97 m
Zadní lžíce: hydraulická svahovka 150cm, lžíce 30cm,
lžíce 40cm, lžíce 45cm, 60cm, 90cm, bourací kladivoJCB 8026
JCB 8026

JCB 8026

Hmotnost: 2,87 t
Lžíce: přední radlice, lžíce hydraulická svahovka 120cm, pevná svahovka 120cm, lžíce 30cm, lžíce 45cm
Maximální dosah: 4,66 m
Hloubkový dosah: 3,05 mFord Transit - třístranný sklápěč
Ford Transit - třístranný sklápěč


Ford Transit - třístranný sklápěč

Nosnost: 2,5 t
MAN TGM 18.330
MAN TGM 18.330


MAN TGM 18.330

Hákový nosič s hydraulickou rukou 
- Hydraulická ruka Palfinger s navijákem
- 4x hydraulický výsuv ramene 

Nosnost jeřábu: 3,7m: 3010 kg, 5,1m: 2100kg, 7,1m: 1470kg, 9,2m: 1100kg
Nosnost auta: 10 t

kontejnery na sypké hmoty, sutě atd.
- valníkový kontejner na přepravu strojů a stavebních hmot


Fotogalerie


Pokládka zámkové dlažby - informační okénko 

Složení podkladních vrstev pro zámkovou dlažbu

1. Dlažba podle zatížení vyspárovaná křemičitým pískem
2. Šířka spáry je individuální dle typu dlažby
3. Lůžko z drceného kameniva fr. 0-8mm/ 4-8mm
4. Podkladová vrstva kámen/beton
5. Ochranná vrstva kámen fr. 0-32mm, 16-32mm, 32-43mm
6. Vyrovnané, zhutněné a vyspádované podloží

Podklad pod dlažbu
Podklad pod dlažbu

Postup při pokládce zámkové dlažby

To jak dlouho Vám zámková dlažba vydrží nezáleží jen na kvalitě zámkové dlažby ale i na kvalitě pokládky zámkové dlažby. To znamená betonová dlažba bude tak dobrá jako dobré je její uložení, protože selže-li její podklad bude to mít určitě vliv i na dlažbu. Pokládka zámkové dlažby není velmi náročná činnost, ale určitě je nutná určitá zručnost a znalost technologického postupu.

Pokládka zámkové dlažby
Pokládka zámkové dlažby

Nejprve si potřebujete rozměřit plochu na kterou bude zámková dlažba uložena. Budete potřebovat pero a papír, kde si plochu zakreslíte. Potom si vypočítáte kolik m2 zámkové dlažby bude třeba objednat. Při objednávání zámkové dlažby je třeba myslet na to, že při práci se dlažba může zničit nebo poškodit, z některých kusů dlažby bude třeba řezat. Je dobré vždy objednávat alespoň o 10% materiálu na dlažbu víc. V případě doobjednávání dlažby již nemusí sedět výrobní šarže a může být barevný rozdíl i když je z jedné prodejny a od jednoho výrobce.

Když už tohle všechno máme uděláno, musíme si nejprve plochu na které bude zámková dlažba položena vyrovnat, zhutnit a vyspádovat. Třeba mít na paměti že ani ta nejkvalitnější dlažba nemůže nahradit jakékoli nedostatky a nekvalitu podloží. Plochu vykopeme o 30 cm větší než bude finální velikost. Následně osadíme obrubníky a připravíme prvky systému odvození.

Pro plochy s lehkým zatížením určené pro běžnou chůzi, jízdu na kole nebo občasný přejezd autem, musíte jako první navozit nebo nasypat vrstvu štěrkopísku frakce 0/22 mm, tloušťku přibližně 5 cm. Tato vrstva bude působit jako vrstva filtrační. Na filtrační vrstvu přiložte vrstvu silného štěrku frakce 16/32 mm nebo 0/32 mm. Vrstva by měla být tlustá 10-30 cm, podle očekávaného zatěžování. Tuto vrstvu ještě přesypte jemnějším štěrkem frakce 8/16 mm. Tyto vrstvy dobře zhutněte. Na dlažbu, která bude soustavně zatěžována dopravními prostředky, doporučujeme přidat betonovou vrstvu ze suchého nebo polosuchého betonu (pokropeného vodou) v tloušťce 10 až 15 cm.

Horní vrstva podkladu musí být provedena již ve sklonu, aby byl zajištěn odtok vody. Nerovnost horní podkladní vrstvy nesmí být v podélném směru větší než 20 mm a v příčném směru větší než 15 mm (měřeno dle ČSN EN 13036-7). Betonová směs na lůžko a boční oporu obrubníků a krajnic se zhotovuje z betonu třídy min. C12/15. Při použití betonáže a maltových ložných vrstev nesmí teplota klesnout pod 5°C.

Zámková dlažba
Zámková dlažba

Ukládací a ložná vrstva slouží jako nosný podklad pro dlažbu a nikoli k vyrovnání nerovností podkladu. Jako nejvhodnější materiál pro ukládací lůžko doporučujeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm. Tloušťka lůžka po zhutnění dlažby musí být 40-50 mm. Samotná příprava ukládacího lůžka se uskutečňuje buď ručně pomocí latě a výškově osazených vodících lišt - u malých ploch, nebo strojově pomocí speciálních zařízení na nivelačních lištách v případě rozlehlých ploch. Když je toto všechno uděláno můžeme jít k ukládání zámkové dlažby.

První dlaždice se ukládají v nejnižším bodě lůžka a je třeba postupovat směrem k bodu nejvyššímu. Dlažební tvárnice se nesmí vzájemně dotýkat a proto je třeba je ukládat v pravidelných odstupech a nechávat mezi nimi spáru 3-5 mm. Kontroluje se přímost spár v příčném i podélném směru po položení několika řad dlažby a jejich vyrovnání. Nestandardní ukončení ploch například u krajů se řeší řezáním nebo štípáním dlažby na rozměr který potřebujeme a tvar. Tento úkon se provádí buď s lámačkou na dlažbu nebo řezáním kotoučovou pilou na beton.

Doporučuje se při pokládce brát dlažbu z několika palet současně, aby se předešlo drobným rozdílům barevnosti, které nelze při výrobě vyloučit. Zámkovou dlažbu je třeba ukládat tak, aby byla zhruba 1 cm nad úrovní požadované plochy. Je to velmi důležité pravidlo, neboť dlažba při zhutnění vibrační deskou poklesne přibližně o 1 cm do lůžka.

Když už máme zámkovou dlažbu položenou, na řadě je spárování. Nejlepším a jistě nejvhodnějším materiálem je jemný písek který obsahuje křemík. Spára mezi jednotlivými prvky musí být vyplněna spárovacím materiálem v celé výšce spáry.

Spárování zámkové dlažby
Spárování zámkové dlažby

Než naposledy zhutníte dlažbu je třeba ji nejprve důkladně zameťte, aby ji zůstatky písku při zhutnění vibrační deskou nepoškodily. Následně zámkovou dlažbu zhutníme vibrační jednou v podélném a jednou v příčném směru. Když úkon dokončíte bude třeba znovu doplnit jemný písek (spárovací materiál) a dlažbu můžete využívat. Doporučujeme po pár týdnech podívat jestli se písek ve spárách usadil. Není-li třeba jej znovu doplnit a dlažba je hotová.


Zámková dlažba

Je typ dlažby ze zhutněného betonu, jejíž horní strana je upravena pro lepší vzhled. Jednotlivé dlaždice jsou navrženy tak, aby do sebe vzájemně zapadaly. Díky tomu dlažba dosahuje vysoké stability a odolnosti hlavně při horizontálním posunu. Zámková dlažba se vyrábí prefabrikací.

Jednou z hlavních výhod zámkové dlažby je možnost jejího rozebrání a opětovného složení do původního stavu. Jednotlivé díly dlažby mohou mít různé odstíny díky čemuž vzniká možnost vytvářet různé obrazce, nápisy či prvky praktického charakteru. na parkovištích lze tímto způsobem vytvořit parkovací čáry oddělující jednotlivá parkovací místa. Dlažba se pokládá na sucho do štěrkového podkladu a spáruje se pískem.

Zámková dlažba
Zámková dlažba
Zámková dlažba
Zámková dlažba

Obrubníky na zámkovou dlažbu

Zabezpečují estetické ukončení okrajů a ploch z betonové dlažby a terasových desek. Široký výběr barevných a tvarových provedení nabízí spoustu možností. Obrubníky jsou nedílnou součástí každé betonové plochy, zaručují její stabilitu a oddělení od travnatých ploch.

Obrubník
Obrubník

Palisádové obrubníky a chodníková dlažba

Jsou vhodné k ukončení ploch vytvořených z dlažeb, k ohraničení převýšení chodníků, zahradních cest, parkovacích a příjezdových ploch či teras.

Palisádový obrubník
Palisádový obrubník

Prefabrikované schody - exteriér

Jsou atraktivním řešením pro svažitý terén v zahradě nebo jako vnější schody do domu. Mají perfektní design v různých barevných, tvarových i povrchových provedeních.

Prefabrikované schody
Prefabrikované schody

Exteriérová osvětlení dlažeb

Myslete na osvětlení již při jejich budování a zakomponujte do nich exteriérová svítidla do dlažby. Ty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných materiálů, navíc s vysokým stupněm krytí IP, a proto jsou odolné jednak vůči vlivům počasí, ale také mechanickému zatížení. Exteriérová svítidla do dlažby mají většinou svoji ochrannou montážní krabici, která se zakope do země nebo osadí přímo do chodníku. Do ní se následně vkládá svítilna po připojení na elektrický obvod a po instalaci zdroje světla.

Exteriérová osvětlení dlažeb
Exteriérová osvětlení dlažeb