Powered by Smartsupp

Vodovodní přípojky


Vyberte kraj

Vznikla Vám havarijní situace, kterou potřebujete rychle, profesionálně a neprodleně odstranit? Neváhejte se s Vaším problémem obrátit na naše profesionály, kteří Vám s problémem pomohou.

Informační okénko pro naše zákazníky

Vodovodní přípojkou se nazývá úsek od vodovodní sítě k vodoměru. Tam, kde vodoměr není nainstalován, pak jde o úsek od vodovodní sítě k hlavnímu uzávěru připojeného k nemovitosti (k pozemku nebo stavbě). Vodovodní přípojka umožňuje dovést pitnou vodu z veřejného vodovodu do připojené nemovitosti. Vodovodní přípojka je vybavena vodoměrem, který slouží jako měřítko pro určení vodního (vodní - úhrada za odběr vody z veřejného vodovodu)


Jaký je postup když potřebujete zřídit vodovodní přípojku?

1. Majitel dané stavby (nemovitosti) si musí podat písemnou žádost o vybudování vodovodní přípojky u příslušného správce vodovodní sítě.

2. Správce vypracuje písemnou smlouvu, kterou podepíší obě strany (zadavatel a správce). Jednu kopii spolu s podmínkami pro vybudování přípojky předá majiteli (zadavateli).

3. Zadavatel musí zajistit všechny potřebné věci pro vybudování vodovodní přípojky a to zejména zřízení vodovodní šachty. Pokud se kvůli délce přípojky nepodaří osadit vodovodní šachtu na pozemku mezi stavbou a přípojkou, lze osadit vodoměr i do připojované nemovitosti. K tomu ale budete potřebovat souhlas správce sítě. Zadavatel také musí pořídit zákopový materiál na obsyp potrubí (hlínu případně písek, nemělo by to být nic kamenité ani štěrkové).

4. Správce sítě následně provede výkop a montáž celé přípojky od veřejné sítě až po hlavní uzávěr vnitřního vodovodu. Správce také provádí tlakovou zkoušku, o které se pořídí záznam.

5. Obsyp může provést i zadavatel. Po kontrole obsypu se následně provede i utěsnění prostupu potrubí do šachty nebo stavebního objektu. Po všech těchto pracích se musí provést i konečné terénní úpravy a to položením asfaltu, betonu a pod.

6. Následně už jen správce vyhotoví fakturu i se všemi stav. pracemi které byly provedeny as materiálem který byl použit. Ceny za zřízení vodovodní přípojky se mohou lišit vzhledem k množství provedených prací správcem, lokalitou, délkou potrubí. Samozřejmě zapojení vodovodní přípojky nemusí provést jen správce sítě ale i certifikovaná společnost, která má se správcem smlouvu a která si může fakturovat svoji cenu. Ta však nebývá moc odlišná od cen správce.