Powered by Smartsupp

Štěrkopísky Cvikov


Milan Buršík s.r.o.
+420 724 983 738
Adresa: Kunratice u Cvikova 404, 471 55 Kunratice u Cvikova
Email: info@autodoprava-bursik.cz


O nás

Naše firma zajišťuje autodopravu, zemní a výkopové práce včetně demoličních, bouracích prác a odvozu odpadu.

Také zajišťujeme přepravu sutě, štěrku a ostatních sypkých materiálů. Zabýváme se přepravou nadměrných nákladů. 

Působíme převážně v Libereckém kraji, po individuální domluvě v rámci celé České republiky.


Milan Buršík je také náš partner pro zemní práce a demoliční práce, odkazy níže:


Vozový park

Traktor bagr - KOMATSU WB 97R
Traktor bagr - KOMATSU WB 97R

Traktor bagr - KOMATSU WB 97R 

Hmotnost: 7,6 t

Maximální dosah: 6 m

Výška:  2,3 m

Šířka:  2,7 m

Hloubkový dosah: 4,8 m

Jiné vybavení: paletizační vidle


Kolový bagr - CAT 316D
Kolový bagr - CAT 316D

Kolový bagr - CAT 316D

Hmotnost: 18 t

Hloubkový dosah: 6 m

Šířka:  2,5 m

Výška:  4 m

Maximální pracovní výška: 9,1 m


Pásový bagr - CAT 321C
Pásový bagr - CAT 321C

Pásový bagr - CAT 321C

Hmotnost: 25 t

Šířka:  2,98 m

Hloubkový dosah: 6,62 m

Výskový dosah: 10,92 m

Jiné vybavení: kladivo


Kolový nakladač Liebherr L566
Kolový nakladač Liebherr L566

Kolový nakladač Liebherr L566

Hmotnost: 22,5 t

Prepravní délka: 9 m

Výška:  3,55 m

Šířka:  3 m

Objem lžíce: 4 m³


Tatra Phoenix 6x6
Tatra Phoenix 6x6

3x Tatra Phoenix 6x6

Užitečné zatížení: 19,7 t

Objem korby: 10 m³

Hrubá hmotnost: 30 t


Scania R560
Scania R560

Scania R560

Hrubá hmotnost: 35 t

Užitečné zatížení: 21 t

Jiné vybavení: vana, podvalník


Fotogalerie


Štrkopiesky
Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-4 1,65 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%, vhodný na podlahové kúrenie.
0-22 1,70 - 1,85 Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov,pilierov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5.
4-8 1,30 - 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy.
16-22/ 16-63/ 63-125 1,6 Kamenivo 16-63, 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty, okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy.

Piesky

Frakcia
Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-1 Šaštínsky žltý 1,54 – 1,60 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky, vhodný na plážové (športové) ihriská, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov.
0-1 sivý riečny 1,62 Vhodný na jadrové omietky a špeciálne vrstvy jemných škrabaných alebo ťahaných omietok, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov, tiež vhodný na zafugovanie zámkovej dlažby.
0-2 zásypový 1,5 Piesok na zásyp kanalizačných, plynových potrubí alebo elektrických vedení.
0-1 kopaný žltý Marcelová 1,45 Piesok sa používa na murovanie, kožovanie a pucovanie, spevnenie trávnatých plôch a športovísk, zafugovanie zámkovej dlažby.

Drvený kameň a zemina
   
   
Frakcia
Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
Prírodný lomový vápenec 1,8 Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov.
300-500 kameň okrasný 1,42 - 2,48 Kameň veľkých rozmerov vhodný do skaliek ako okrasný doplnok.
Zemina hnedá - ornica 1,38 Zemina na zásypy a násypy.

Drvené kamenivo
   
   
Frakcia
Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-4 1,65 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané, aj do špeciálnych betónov
4-8/ 8-16 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na
dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne
násypy.
16-32 1,55 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy.
32-63/ 63-150 1,49 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii, zásypov a spevnenie nesúdržných
násypov, drenážnych násypov.
0-32/ 0-63/ 0-150 1,59 - 2,00 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď.