Powered by Smartsupp

Protlačování a vrtání pod silnice a chodníky


Vyberte kraj

Věděli jste, že napojení do inženýrských sítí lze realizovat rychle a efektivně i bez devastačních zásahů do blízkého okolí? Objevte mikrotunelování a svěřte svou důvěru do rukou místním odborníkům ve vašem městě, kteří se o vše postarají. Mají všechny potřebné znalosti a vybavení, proto se můžete těšit na profesionální přístup ke každé práci.


Protlačování a podvrtávání nazývané také horizontální vrtání, je moderní a efektivní způsob bezvýkopové výstavby. Lidově se tato technologie také nazývá: krtkování, protlačování, podtunelovávání, mikrotunelování. V dnešní době jsou bezvýkopové technologie neodmyslitelnou součástí výstavby inženýrských sítí včetně domovních přípojek. Ušetří vám čas a peníze.


Realizuje se pod silnice, chodníky, dlažby, zatravněné plochy a pod. za účelem vedení vody, elektriky, plynu, telekomunikací a kanalizačních přípojek. Ve srovnání s klasickými výkopovými pracemi je výhodnější formou připravení plochy pro inženýrské sítě, kanalizační přípojky či vodovody nebo plynovody. Průměr vrtaného otvoru se přizpůsobuje dle Vašich představ. Protlačování lze provést iv obtížně přístupných či úzkých prostorách, v kamenité a štěrkové půdě, kde může docházet k zasypávání otvoru. Horizontální vrtání lze provést i přímo z vašeho suterénu například až na druhou stranu cesty, tím pádem není žádný výkop na vašem pozemku.


Klasická podvrtávka začíná vyhloubením startovací (1x2m) a cílové jámy. Pro provedení protlačování je třeba s maximální možnou přesností vytyčit stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Protlačování otvorů v průměru 50 až 650 mm je vhodné zejména pro přípojky vodovodu, plynovodu, kabelů a kanalizace. Do vrtaných otvorů se obvykle osazují i chráničky, do kterých se ukládají inženýrské sítě - voda, plyn, elektro, telekomunikace, odpad z čističek odpadních vod, přečerpávaček a jiné. Základním principem je zhotovení mikrotunelu (přetlaku) do kterého se zavede chránička.


Hlavní výhody:

○ Minimální výkopové práce,
○ žádné poškození povrchů a upravených ploch v místě protlačování,
○ není třeba omezovat dopravu, budovat objížďky a instalovat signalizační zařízení,
○ krátké časy protlačování,
○ přesnost,
○ mimořádná nenáročnost na prostor,
○ široká oblast použití,
○ odpadá obnovování, asfaltování vozovek a chodníků.